Tags :: sound

เสียง…สิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

เสียงเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงของเราจะพัฒนาเต็มที่ตอนอายุครรภ์ได้ 6 เดือนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าการกระตุ้นด้วยเสียงเพลงให้เด็กทารกในครรภ์ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจะช่วยในการกระตุ้นพัฒนาการ

24 พฤษภาคม 2557

อัลตราซาวด์

อัลตราซาวด์ เป็นการตรวจวิเคราะห์โดยการใช้เคลื่อนเสียงความถี่สูง โดยมีหลักการคือ การส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกจากเครื่องอัลตราซาวด์ ผ่านผนังหน้าท้องเข้าไปภายในช่องท้อง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ