งานออกแบบที่ไม่มีชื่อ

Guiding Research and Innovation for BDMS

RESEARCH&INNOVATION & DEVELOPMENT

RESEARCH&INNOVATION & DEVELOPMENT

สนับสนุนงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพโดยทีมผู้มีความรู้ประสบการณ์
RESEARCH & INNOVATION & DEVELOPMENT
HEALTH INFORMATION

HEALTH INFORMATION

ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพรอบด้าน เน้นความถูกต้อง แม่นยำ ทันเหตุการณ์
HEALTH INFORMATION
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

วารสารที่เผยแพร่แนวทางการรักษาผู้ป่วยให้กับแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์
THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL
Health Literacy

Health Literacy

Health Literacy
Annual Report

Annual Report

Annual Report
BDMS Research Highlight

BDMS Research Highlight

BDMS Research Highlight
Research Tools

Research Tools

Research Tools
IRB Document

IRB Document

IRB Document
Health Assessment

Health Assessment

Health Assessment
About Us

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็น “ผู้นำทาง” ด้านวิจัยและนวัตกรรม ใน BDMS

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11/11/11) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงานต่อไป

  • วิสัยทัศน์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็นผู้นำด้านการวิจัยสุขภาพในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกระบวนการและผลงานที่อยู่ในมาตรฐานวิชาการและจริยธรรม
  • ยุทธศาสตร์ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะใช้ยุทธศาสตร์สี่ประการเพื่อพัฒนาคนและเครือข่ายให้สามารถคิดและทำวิจัยด้วยกัน โดยไม่พัฒนาคนหรือการวิจัยแบบโดดเดี่ยว
  • พันธกิจ : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย ทั้งการวิจัยทางคลินิก และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
0+
Projects
0+
Articles
0+
Journal Issues

BHRC Youtube Channel

บทความสุขภาพ

โรคไข้เหลือง (yellow fever)เป็นโรคติดเชื้อไวรัสเฉียบพลัน พบการระบาดในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ โรคนี้เป้นโรคเก่า
By noppol
July 26th, 2020
หลายท่านคงจะเคยชินกับการแนะนำเรื่อง การออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ครั้งละประมาณ 20-60
By noppol
July 11th, 2020
การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของขากรรไกร เรียกว่า Orthognatic Surgery เป็นการผ่าตัดเพื่อปรับตำแหน่งของขากรรไกรร่ว
By noppol
July 11th, 2020
โรคแท้งติดต่อในสุนัข (Brucellosis) เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ โดยมีโอกาสติดต่อโรคได้ในกลุ่มผู้เลี้
By noppol
July 11th, 2020
ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนอย่
By noppol
July 11th, 2020
มนุษย์ เราทุกคนต้องมีเลือดอยู่ในร่างกาย มีจำนวนและชนิดของเซลล์เม็ดเลือดมากมายในเลือด เซลล์เม็ดเลือดทุก
By noppol
July 10th, 2020