Guiding Research and Innovation for BDMS​

ABOUT US

ศูนย์วิจัยสุขภาพบีดีเอ็มเอสเป็น “ผู้นำทาง” ด้านวิจัยและนวัตกรรม ใน​ BDMS

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11/11/11) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงานต่อไป

9 +
Projects
9 +
Articles
9 +
Journal Issues

BHRC Youtube Channel

บทความสุขภาพ

556 scaled
อื่น ๆ

เมื่อ Facebook เปลี่ยนเป็น Meta จะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องสุขภาพ

ปรากฎการณ์ย้ายมนุษย์ไปสู่โลก VR จากเดิมที่เราเห็นแต่ในหนัง ชวนให้จินตนาการตาม เพราะโลกความจริงมีขีดจำกัดมากมายทั้งด้านกฎหมาย …

อ่านต่อ
young female suffering form stomach
โรคทางเดินอาหาร และตับ

มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารเกิดจากเซลล์มะเร็งก่อตัวที่เยื่อบุชั้นในของกระเพาะอาหาร เซลล์เหล่านี้สามารถเติบโตเป็นเนื้องอกได้ เรียกอีกอย่างว่ามะเร็งกระเพาะอาหาร โรคนี้มักจะเติบโตอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายปี …

อ่านต่อ
covid still life with vaccine
โควิด-19

Vaccine COVID-19 เข็มที่ 4

28 ต.ค. 2564 – ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐฯ …

อ่านต่อ
6422134 scaled
โควิด-19

การเตรียมรับมือกับ ไวรัสโอไมครอน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 …

อ่านต่อ
1410 scaled
ภูมิแพ้

รับมือ PM2.5

          หน้าหนาว อากาศแปรปรวนเสมือนมีหมอกปกคลุม บางครั้งอาจไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินขนาดจนเป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งอาจพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน …

อ่านต่อ
female doctor sit desk work computer with medical document hold x ray hospital isolated pastel pink wall background woman medical gown glasses stethoscope healthcare medicine concept
โรคสมอง และระบบประสาท

โรคเนื้องอกสมอง

รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธี เนื้องอกสมองเป็นภาวะที่มีการเติบโตอย่างผิดปกติของเซลล์ในสมอง เนื้องอกสมองอาจเป็นเนื้องอกธรรมดา (Benign)  …

อ่านต่อ
air travel new normal
โควิด-19

ไปต่างประเทศช่วงโควิด เตรียมอะไรบ้าง ? มีอะไรที่ควรรู้ ?

แต่ละประเทศเรียกใช้เอกสารในการเข้าประเทศแตกต่างกันออกไป ควรติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางที่ประจำในไทยก่อนเสมอ เอกสารหลักๆ ที่ควรเตรียมนอกจากในภาวะปกติ ได้แก่ …

อ่านต่อ
small bottle coronavirus vaccine syringe medicine table ready injection booster dose
โควิด-19

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3

ข้อมูลสนับสนุนความต้องการวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าหลังจากได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสอาจลดลงเมื่อเวลาผ่านไป …

อ่านต่อ
4963977 scaled
โควิด-19

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหลังฉีดวัคซีน mRNA COVID-19

ปัจจุบันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค และพันธมิตรกำลังติดตามรายงานเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบการฉีดวัคซีน COVID-19 โดยการตรวจสอบอย่างแข็งขันรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลและเวชระเบียน และการประเมินความสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน …

อ่านต่อ
3693438 scaled
โควิด-19โรคในเด็ก

วัคซีน COVID-19: สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้

ลูกของท่านสามารถรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่? ได้ ถ้าลูกของท่านอายุ …

อ่านต่อ
Scroll to Top