THE BANGKOK MEDICAL JOURNAL

The Bangkok Medical Journal เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์บทความในสาขาวิชาต่างๆ มีผลให้เนื้อหามีความหลากหลาย แตกต่างจากวารสารวิชาการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ ที่มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขา ทำให้ วารสาร The Bangkok Medical Journal เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาอาชีพ

ผู้อ่าน

ผู้อ่าน

ผู้อ่าน
ผู้เขียน

ผู้เขียน

ผู้เขียน