Tags :: Stroke

โรคหลอดเลือดสมองตีบ (อัมพาต)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือสโตร๊ก(Stroke) อาจฟังดูไม่คุ้นหู แต่ถ้าบอกว่าอัมพาต หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดี เพราะพบมากขึ้นทุกวันในสภาวะความเครียดทางเศรษฐกิจปัจจุบัน อัมพาตอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ

9 พฤษภาคม 2561

ความดันสูง..ไม่ธรรมดา เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

“แขนขาอ่อนแรง พูดผิดปกติ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ วิงเวียน ยืนไม่อยู่” ใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องระวังให้ดี! เพราะมันคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของโรคที่น่ากลัวอย่าง “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่เมื่อเป็นแล้วจะเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

24 กันยายน 2560

กิน-อยู่ อย่างไรให้ห่างไกลอัมพฤกษ์ อัมพาต

การรับประทานอาหารที่เหมาะสมคือการรับประทานหนักไปทางผัก ปลา ข้าว ผลไม้ ควรหลีกเลี่ยงมันสัตว์ หนังสัตว์ เครื่องใน ไข่แดง (ไม่ควรทานมากกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์) กะทิ ของหวาน น้ำหวาน

28 พฤษภาคม 2560

เรื่องของ “น้ำ” ในฟุตบอลโลก

ผมคงจะไม่ได้พูดถึงภาวะน้ำมากหรือน้ำน้อยที่เกิดในแต่ละประเทศทั่วโลก หรือน้ำมากในภาคเหนือของประเทศไทยที่ทำความเดือดร้อนอย่างมากมายในพื้นที่หลายจังหวัด มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมหาศาล เป็นบทเรียนราคาแพงที่พวกเราต้องเรียนรู้

10 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ