Tags :: FITNESS

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 5

ฉบับนี้ผมจะขอกล่าวถึง New FIT Programme Concept เพื่อให้ท่านผู้รักการออกกำลังกายจะได้ทราบหลักการของทั้ง 2 แบบ ไว้เผื่อเลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับตนเอง

11 มีนาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ