Tags :: Citalopram

Citalopram

Citalopram ชื่อการค้าคือ Celexa จัดเป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ในรูปแบบยาเม็ดมี 3 ขนาด 10, 20, 40 mg

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ