แบบประเมินความเสี่ยงภาวะโรคกระดูกพรุน

กรุณาให้คะแนนประเมินจากรายการที่ให้มาและรวมคะแนนเพื่อทำการแปลผลต่อไป
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล โรงพยาบาลเปาโล
ผู้หญิงอายุ 45 ปีขึ้นไป หรือผู้ชายอายุ 60 ปีขึ้นไป
สูบบุหรี่, ดื่มสุราหรือกาแฟ
รับประทานอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีต่ำ, โปรตีนสูงมากเกินไป, ฟอสเฟตสูง เช่น น้ำอัดลม
มีประวัติเป็นเบาหวาน, ไทรอยด์เป็นพิษ, โรคไต, มะเร็งไขกระดูก
ใช้ยาประจำ เช่น สเตอรอยด์, ไทรอยด์ฮอร์โมน, ยากันชัก ฯลฯ
ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนและเทสโตสเตอโรนต่ำ เช่น ผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน หรือตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง
มีประวัติของตนเองหรือคนในครอบครัวกระดูกหักง่าย