Articles

ปัสสาวะบ่อย

By noppol
6

ปัสสาวะบ่อย

คนเราแต่ละคนจะถ่ายปัสสาวะมาก น้อย หรือบ่อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับนิสัยในการฝึกปัสสาวะ รวมทั้งปริมาณน้ำที่ดื่มไปแต่ละวัน กับน้ำที่เสียไปทางเหงื่อ และทางอุจจาระ ถ้าเหงื่อออกมากหรือปัสสาวะเป็นน้ำ ก็จะทำให้ปัสสาวะน้อยลงได้ การที่มีปัสสาวะบ่อยกว่าที่เคยเป็นอยู่ ในระยะแรกอาจจะสังเกตไม่ค่อยเห็น อาการที่ต้องนึกถึงว่าเราปัสสาวะบ่อยผิดปกติหรือเปล่า คือ เราตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ในคนปกติจะไม่ตื่นมาปัสสาวะในตอนกลางคืนมากกว่าคืนละครั้ง อาการปัสสาวะบ่อยเป็นอาการของโรคไตบางชนิด แต่ความจริงผู้ป่วยที่ปัสสาวะบ่อยอาจจะไม่ใช่โรคไตก็ได้ ส่วนใหญ่จะเกิดจากสาเหตุอื่นมากกว่า ที่พบบ่อยที่สุดคือ โรคเบาหวาน นอกจากนี้ก็มีโรคเบาจืด โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือว่าดื่มน้ำมากเกินไป ดังนั้นถ้าหากว่าท่านมีอาการปัสสาวะบ่อย หรือว่ามีปริมาณมากกว่าวันละ 3 ลิตร หรือว่าตื่นขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนหลายๆ ครั้ง ควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจให้ละเอียดเพื่อรักษาต่อไป

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์