Articles

ประคบเย็น / ประคบร้อน

By noppol
7

ประคบเย็น / ประคบร้อน

เมื่อมีการฟกช้ำเกิดขึ้น ไม่ว่าจะถูกอะไรมากระแทก เช่น ถูกชก ถูกรถเฉราบงหนทอของหล่นทับ หรืออาจเป็นการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ซึ่งอาจมีได้ตั้งแต่ การหกล้มแล้วเกิดฟกช้ำของร่างกายส่วนต่างๆ ข้อเท้าแพลง กล้ามเนื้อฉีกขาด หรือปะทะกันจนเอ็นยืดหรือฉีกขาด หรือ ข้อเข่าบวมมีเลือดออก เป็นต้น คนทั่วไปนิยมที่จะให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการใช้ยานวด ยาหม่อง หรือครีมที่เมื่อนวดทาไปแล้วเกิดความร้อน และบีบนวดส่วนที่บวมหรือปวดภายหลังที่ได้รับการบาดเจ็บ ซึ่งเราขอแนะนำให้ใช้เป็นความเย็นแทนในเบื้องต้น โดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้

เมื่อมีการบาดเจ็บและเกิดการบวมขึ้น เพราะเส้นเลือดบริเวณใต้ที่ได้รับบาดเจ็บมีการฉีกขาด เลือดออกมาตรงตำแหน่งนั้น ควรใช้ความเย็นร่วมกับการออกแรงกดส่วนที่บวมนั้น ความเย็นจะไปช่วยทำให้เส้นเลือดหดตัว จะช่วยทำให้เลือดออกน้อยลง ดังนั้นอาการบวมก็จะน้อยลง การดูดซึมกลับของร่างกายเพื่อให้ยุบบวม ก็จะใช้เวลาน้อยลง ซึ่งตรงกันข้ามกับการใช้ความร้อน หรือ สิ่งที่นวดแล้วเกิดความร้อนในเบื้องต้น จะทำให้เส้นเลือดขยายตัว รวมทั้งไปนวดคลึงตำแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ จะยิ่งทำให้เลือดออกและบวมมากขึ้น การดูดซึมกลับก็จะใช้เวลานานขึ้น

กล่าวโดยสรุป การใช้ความเย็นประคบ จะใช้ภายใน 24-48 ชม. หลังได้รับการบาดเจ็บ ส่วนการใช้ความร้อนจะเริ่มใช้หลังจาก 48 ชั่วโมงไปแล้วนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์