Articles

เมื่อฟันแท้หลุดออกมานอกปาก

By noppol
7

เมื่อฟันแท้หลุดออกมานอกปาก

เมื่อฟันแท้หลุดออกมานอกปากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อฟันเป็นสิ่งที่พบได้เสมอในเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน อุบัติเหตุต่อฟันซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงมาก และเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งในการสูญเสียฟันแท้ของเด็ก คือ อุบัติเหตุที่ทำให้ฟันแท้หลุดออกมานอกปาก หากได้รับการดูแลเบื้องต้นที่ถูกต้อง และมาพบทันตแพทย์ทันท่วงที จะสามารถเก็บรักษาฟันแท้นั้นไว้ได้

ควรทำอย่างไร หากฟันแท้หลุดออกมานอกปาก

1. หาฟันให้พบโดยเร็วที่สุด โดยจับที่ตัวฟัน ห้ามจับที่รากฟัน

2. ใส่ฟันกลับเข้าที่ ถ้าสามารถทำได้

3. ถ้าฟันสกปรกมาก ล้างฟันโดยจับที่ตัวฟัน และถือให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น ห้ามขัดถูรากฟัน แล้วจึงใส่ฟันกลับเข้าที่

4. ถ้าใส่ฟันกลับเข้าที่ไม่ได้ อย่าปล่อยให้ฟันแห้งให้แช่ฟันในนมจืดดีที่สุดหรือในน้ำเกลือล้างแผล ถ้าหานมจืด และน้ำเกลือไม่ได้ ให้เอาผ้าห่อฟัน และอมไว้ในปาก ให้เปียกน้ำลายอยู่เสมอหรือถ้าหาสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาไม่ได้ให้แช่ฟันในน้ำเปล่า

5. มาพบทันตแพทย์โดยเร็วที่สุด เพราะเวลาที่เร็วที่สุดในการนำฟันกลับเข้าที่ และการแช่ฟันให้ถูกต้องก่อนมาถึงมือทันตแพทย์ คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเก็บรักษาฟันแท้ไว้ได้

อุบัติเหตุต่อฟันป้องกันได้หากรู้วิธี

1. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่นั่งรถ ถ้าเด็กเล็กมากควรให้นั่งในที่นั่งเฉพาะสำหรับเด็ก (car seat)

2. ควรใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขี่จักรยาน เล่นเสก็ต ฯลฯ

3. ควรกระโดดน้ำในสระเฉพาะที่จัดไว้

4. ควรให้ทันตแพทย์ทำยางกัดฟัน (mouth guard) และใส่เมื่อเล่นกีฬาที่มีการกระทบกระแทก เช่น รักบี้ บาสเก็ตบอล ฯลฯ

5. มีเบอร์โทรศัพท์ของทันตแพทย์ประจำตัว เพื่อขอคำปรึกษาทันที

ไม่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะดูเล็กน้อยเพียงไรควรพบทันตแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้อง

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์