Articles

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

By noppol
7

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่การผ่าตัดดามกระดูกหักด้วยโลหะมีหลายวิธี บางวิธีโลหะที่ดามเอาไว้จะต้องเอาออกอย่างแน่นอน เพราะถ้าเก็บเอาไว้จะทำให้มีการอักเสบติดเชื้อ หรือ ถ้าเก็บไว้อาจขัดขวางการเคลื่อนไหวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อ เวลาให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายส่วนที่หัก ส่วนใหญ่ที่ต้องเอาโลหะออกแน่ๆ ได้แก่การใส่โลหะที่โผล่บางส่วนเอาไว้นอกผิวหนัง สำหรับโลหะที่ดามเอาไว้และอยู่ภายในไม่มีส่วนใดโผล่ออกมานอกผิวหนังมีมากมาย หลายชนิดเป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้หมด แต่มีหลักการให้ท่านได้เข้าใจดังนี้ วัสดุที่ใช้ทำโลหะดามกระดูกถูกค้นคว้าวิจัย และผลิตขึ้นมาเพื่อใส่ไว้ในร่างกายมนุษย์ได้ตลอดชีวิต ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อโลหะทีดามกระดูกไม่มาก แต่ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลมาจากโลหะที่ใส่ดามกระดูกเอาไว้ เช่น มีอาการอักเสบ บวมแดงหลายครั้งตรงตำแหน่งที่หักและกระดูกติดดีแล้ว โลหะที่ดามกระดูกบางตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อคลุมมากนัก ได้แก่ กระดูกหน้าแข็ง กระดูกข้อเท้า ผู้ป่วยบางรายมีอาการเสียวเวลาอยู่ในที่อากาศเย็นๆ ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์บางท่านอาจจะแนะนำให้ผ่าตัดเอาโลหะดามกระดูกออก ในบางครั้งผู้ที่มีโลหะดามกระดูกอยู่ เกิดโชคร้ายไปได้รับอุบัติเหตุรุนแรงอีกครั้ง และกระดูกชิ้นเดิมที่มีโลหะดามอยู่หักอีก โลหะที่เป็นแท่งดามอยู่ในโพรงกระดูกหรือสกรูที่ยึดโลหะดามกระดูก อาจจะคดงอทำให้เกิดปัญหาในการรักษาได้ โอกาสที่จะเกิดเช่นนี้มีไม่มากนัก แต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
กล่าวโดยสรุป โลหะที่ดามกระดูกเอาไว้บางชนิดต้องเอาออกอย่างแน่นอน บางชนิดจำเป็นต้องเอาออกเพราะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น บางชนิดอาจเก็บเอาไว้ได้ ถ้าหากมีข้อสงสัยท่านควรปรึกษาศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้รักษาท่านนะ คะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์