จัดอบรมการทำวิจัย

2017 Training

Month/Date Time Course code Course Location/Room Speaker Participants
Jan 9 9:30-11:00 Course : 26A100, Session : 0001 Special Lecture: Health promotion lecture 7R1 นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์ เปิดกว้าง (80-100)
Feb 16 13:00-15:30 Course : 26A099, Session : 0001 Special lecture ล่าฝัน ผันตัวเป็นนักเขียน 8D5 คุณ ไมตรี ลิมปิชาติ   เปิดกว้าง (80-100)
Feb 23 9:00-16:00 Course : 26A095, Session : 0004 ค่ายวิจัย 2016 ครั้งที่ 4
(Session#4 ต่อเนื่องจาก camp 3 ครั้งในปี 2016)
อาคารเฉลิมฯ นพ.ชัยยศ, นพ.ประวิช, นพ.พันเลิศ คนที่เข้า camp ปี2016  (80-100)
Feb 27 9:00-15:00 Course : 26A101, Session : 0001 Protocol Writing สำหรับพี่เลี้ยงนักวิจัย 7P1 นพ.ประวิช พี่เลี้ยงนักวิจัย (30)
Mar 13-14 9:00-16:00 Course : 26A102, Session : 0001 GCP course by AO foundation and BHRC
(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
Amari Residence Bangkok นพ.ประวิช & Denise Invited only (15)
(COE Orthopedic : Physician & network)
Mar 15 9:00-16:00 Course : 26A103, Session : 0001 Investigator meeting by AO foundation and BHRC 7P2 นพ.ประวิช & Denise Invited only (15)
Mar 14-17 - Course : 26A104, Session : 0001 HA forum Impact  เมืองทองธานี - Training Outside.
Mar 23 9:00-16:00 Course : 26A095 Session : 0005 ค่ายวิจัย 2016 ครั้งที่ 5
(Session#5 ต่อเนื่องจาก camp 3 ครั้งในปี 2016)
7R2 นพ.ชัยยศ, นพ.ประวิช, นพ.พันเลิศ คนที่เข้า camp ปี2016  (80-100)
Apr 3-4 9:00-16:00 Course:…. Basic Research and IRB training PYT nawamit นพ.ชัยยศ, นพ.ประวิช For Group 5 only
May 17-18 9:00-16:00 Course : 26A105, Session : 0001 GCP training  (บรรยายเป็นภาษาไทย)
Download Agenda
7P1-2 นพ.ประวิช ผู้วิจัย (30-50)
May 22-23 9:00-16:00 Course : … Basic Research for Nurse (BHQ) 7R1 นพ.ประวิช NSO Level 3 up ติดต่อ NSO Training 3233
Jun 7 9.30-11.30 Course : 26A106, Session : 0001 Special Lecture : health promoting and challenging of health economics 8D5 ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ TBC (80-100)
Jul 11-12 9:00-16:00 Course : … Basic Research for Nurse (BHQ) 7R1 นพ.ประวิช NSO Level 3 up ติดต่อ NSO Training 3233
Aug 29 8.30-17.00 Course : 26A107, Session : 0001 AOCSC- recertification 8D5 Mr.Ivo Schauwecher from AO Foundation BHRC (30)
Aug 24-25 - Course : 26A108, Session : 0001 ThaiTECT 2017 Sukosol Hotel external speakers Training Outside.
Aug 23-27 - Course : 26A109, Session : 0001 Research Expo centara hotel- CTW - เปิดกว้าง (30-50)
Aug 28 - Sep 1 - Course : 26A111, Session : 0001 BAAM Centara Hotel-CTW - Training Outside.
Oct 17-18 - Course : 26A095, Session : 0001 Research Camp 1 in 2017 7R2 - TBC (80-100)
Nov 23 - Course : 26A095, Session : 0002 Research Camp 2 in 2017 7R1 - TBC (80-100)
Dec 21 - Course : 26A095, Session : 0003 Research Camp 3 in 2017 TBC - TBC (80-100)
Jul 4-7 - Course : 26A112, Session : 0001 R2R forum Muang Thong Thani - Training Outside.