ติดต่อศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์

+66 2 310 3000 ต่อ 3050

โทรสาร

+66 2 755 1914

อีเมล์

bhrc@bdms.co.th, hiso@bdms.co.th