กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

Routine to Research to Innovation

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ สร้างสรรค์โปรเจค R to R to I (routine to research to innovation) ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.สมิติเวช สุขุมวิท

Share: