กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้ผู้เขียนบทความ The Bangkok Medical Journal

พิธีมอบโล่เกียรติคุณแสดงความยกย่องและให้เกียรติแด่ผู้เขียนบทความ จัดโดยกองบรรณาธิการวารสาร The Bangkok Medical Journal โดยมี นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณ เนื่องในโอกาสที่ The Bangkok Medical Journal อายุครบ 5 ปี ในเดือนกันยายนนี้ ทางคณะผู้จัดทำวารสาร จึงจัดทำโล่เกียรติคุณจารึกชื่อผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ได้เขียนบทความ ตั้งแต่เล่ม 1-9 จำนวน 119ท่าน โดยเชิญผู้ที่เขียนบทความตั้งแต่ 3 บทความขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 15ท่าน โอกาสนี้ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้แรงบันดาลใจกับผู้เขียน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

Share: