กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ประมวลภาพกิจกรรม AOCSC Requalification Visit