กิจกรรมของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

World Congress of Surgery 2015

ส่วนหนึ่งในกิจกรรมBDMS งานประชุมศัลยศาสตร์โลก ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2015 เพื่อนำเสนอความรู้ ความก้าวหน้าของการรักษาที่ได้รวบรวมไว้ใน The Bangkok Medical Journal ทุกฉบับ พร้อมทั้งเปิดรับบทความจากแพทย์ทั่วโลก งานนี้ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมชมงานเป็นอย่างยิ่ง BHRC ได้ประมวลภาพบรรยากาศภายในงานให้ชมกัน

Share: