Category: โรคติดเชื้อและปรสิต

ตาหูคอจมูก

หวัดโรคสุดฮิตตลอดปี

เวลาเราเป็นหวัด แพทย์หมายถึงคนไข้มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ ส่วนอยู่เหนือเส้นเสียงในหลอดลมขึ้นมา จนถึงช่องคอและจมูก …

อ่านต่อ
โรค

สุขอนามัยกับการล้างมือ

ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค มือนำเชื้อโรคอะไรได้บ้าง โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น …

อ่านต่อ
โรค

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก เกิดมิวเตชันแทบตลอดเวลา ในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ในตัวคนเดียวกัน …

อ่านต่อ
ตาหูคอจมูก

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง (stye หรือ hordeolum) เป็นการอักเสบของต่อมไขมันบริเวณฐานของขนตา …

อ่านต่อ
โรค

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้เหลือง (Yellow fever)

โรคไข้เหลืองเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลัน ซึ่งจัดเป็นโรคในกลุ่มไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 50 หากไม่ได้รับการรักษา แต่ละปีมีผู้ติดเชื้อประมาณสองแสนคนทั่วโลก เสียชีวิตประมาณสามหมื่นคน โรคนี้เกิดจากเชื้อ …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสฮันทาคืออะไร

ไวรัสฮันทา (Hanta virus) เป็นอาร์เอ็นเอไวรัส ชนิดสายเดียว จัดอยู่ในตระกูลบันยาไวรัส …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus)

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus)

ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ และการอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้ …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ

ไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจไวรัสเป็นจุลชีพชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กมาก จึงสามารถผ่านแผ่นกรองได้ง่ายดายกว่าแบคทีเรียซึ่งไม่สามารถผ่านได้ ปัจจุบันพบว่าไวรัสมีมากมายหลายร้อยชนิด ไวรัสที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสเอดส์สายพันธุ์ลูกผสม

เชื้อไวรัสเอชไอวีที่ระบาดในไทยที่ผ่านมามีเพียง 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์เอ-อี …

อ่านต่อ
โรค

ไวรัสเวสต์ไนล์ (West Nile virus)

เป็นไวรัสอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบ จัดอยู่ในกลุ่มฟลาวิไวรัส กลุ่มเดียวกับไวรัสแจแปนนีสบีที่ก่อให้เกิดโรคไข้สมองอักเสบเช่นกัน และไวรัสเดงกี่ที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออก เชื้อนี้ทำให้เกิดภาวะสมองอักเสบ …

อ่านต่อ
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

โรตาไวรัสคืออะไร

โรตาไวรัส เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ไวรัสชนิดนี้สามติดต่อและแพร่กระจายได้สูงมาก …

อ่านต่อ
โรค

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 3 : กลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 1-2 เราได้รู้จักกลุ่มโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคยุง …

อ่านต่อ
โรค

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 2 : โรคระบบทางเดินอาหาร

โรคพบบ่อยช่วงฤดูฝน ตอนที่ 1 ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้แนะนำโรคติดต่อที่เกิดจากยุงกันไปแล้ว สำหรับตอนที่ …

อ่านต่อ
สุขภาพและไลฟ์สไตล์

โรคอาหารเป็นพิษ

โครงการศึกษาคุณภาพความปลอดภัยของส้มตำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำการสำรวจส่วนประกอบที่ใช้ในการทำส้มตำและส้มตำปรุงสำเร็จรวม ทั้งสิ้น 202 ตัวอย่าง …

อ่านต่อ
Scroll to Top