04
Jan 10
User Rating:  / 1
PoorBest 

น้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก 2 ใน 3 ส่วนของโลกครอบคลุมไปด้วยน้ำ มนุษย์ประมาณ 6 พันล้านกว่าคนต้องการน้ำเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ในอุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด เป็นธุรกิจจสร้างเม็ดเงินได้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อเท็จจริง 5 ประการในการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างน้ำดื่มบรรจุขวดกับน้ำประปา

ข้อเท็จจริงที่ 1 น้ำดื่มบรรจุขวดดีกว่าน้ำประปาหรือไม่

ในบางประเทศนั้น น้ำประปาไม่สะอาด ทำให้การนำน้ำประปามาบรรจุขวดไม่ผ่านมาตรฐานของ WHO ไปด้วย และอาจจะทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคท้องร่วง เป็นต้น

ข้อเท็จจริงที่ 2 น้ำบรรจุขวดรสชาติดีกว่าหรือไม่

การดื่มน้ำบรรจุขวดนั้นมีรสชาติดีกว่า แต่ถ้าจำเป็นต้องดื่มน้ำประปาโดยตรงจากก๊อกซึ่งอาจจะมีคอลรีน มีกลิ่นหรือรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ วิธีการที่จะทำให้น้ำประปามีรสชาติที่ดีขึ้น คือ การนำเอาน้ำประปาบรรจุในขวดที่ปิดสนิทไปแช่ในตู้เย็น 1 คืน

ข้อเท็จจริงที่ 3 น้ำดื่มบรรจุขวดมีวิตามินและแร่ธาตุมากกว่าน้ำประปา

ศาสตราจารย์ ดร. Marion Nestle จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค กล่าวว่า “วิตามิน สี สมุนไพร โปรตีน และส่วนผสมอื่น ๆ นำมาผสมในน้ำดื่มเพื่อเป็นจุดขายในทางการตลาด” น้ำดื่มที่ปรุงแต่งนี้ส่วนมากจะผสมน้ำตาลและรสชาติ ทำให้มีแคลลอรี่สูงกว่าน้ำอัดลมประเภทไดเอ็ท

ในสหรัฐฯ น้ำประปาทั่วไปจะมีส่วนผสมของ fluoride อยู่แล้ว ซึ่งมีมากกว่าน้ำดื่มบรรจุขวด ดังนั้นบริษัทผลิตน้ำดื่มจึงเพิ่มส่วนประกอบอื่น ๆ ลงในน้ำดื่มเพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าในทางตลา

ข้อเท็จจริงที่ 4 น้ำดื่มบรรจุขวดสามารถทำให้ร่างกายสดชื่นหลังจากออกกำลังกายมาอย่างหนัก

คนเราจะขาดน้ำและเกลือแร่หลังจากออกกำลังกายมาอย่างหนัก ดังนั้น การดื่มน้ำบรรจุขวดที่ผสมเกลือแร่จะช่วยทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่ขาดหายไป การดื่มน้ำประปาทั่วไป การออกกำลังกายที่ไม่หนักมากนักก็สามารถดื่มน้ำประปาทั่วไปได้

ข้อเท็จจริงที่ 5 ขวดน้ำแบบใหม่ ที่สามารถนำไปรีไซเคิล ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ที่สหรัฐอเมริกาได้ผลิตขวดพลาสติกใสสีเขียวที่สามารถนำมารีไซเคิล หากแต่ว่าการนำขวดที่สามารถรีไซเคิลได้นี้เป็นการลงทุนที่สูงมาก มูลค่าของการผลิตขวดน้ำเปล่า 70 ล้านขวด เทียบเท่ากับมูลค่าของน้ำมันที่ใช้เติมรถยนต์เป็นแสนคันต่อปี

Share

Disclaimer

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ เพื่อต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงรายงานการวิจัยฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานการวิจัยฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสงวนสิทธิ์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย ห้ามบุคคลใดลอกเลียน ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า หรือประโยชน์อันมิชอบ ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด มิเช่นนั้น จะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดทันที