โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 14,813 Views

อาการปวดหลังระดับบั้นเอว

อาการปวดหลังระดับบั้นเอว

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนไข้โรคกระดูกและข้อ ที่ไปพบแพทย์เพื่อให้การตรวจรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีน้อยคนที่จะไม่เคยมีประสพการณ์เรื่องการปวดหลัง
สาเหตุของอาการปวดหลังระดับบั้นเอว อาจมาจากความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น นิ่วในไต ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือ อาจเกิดจากตัวกระดูกสันหลังมีการอักเสบติดเชื้อ เช่น วัณโรคกระดูกสันหลัง นอกจากนี้ปัญหาภายในช่องท้อง อาจมีการปวดร้าวมาด้านหลังได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะต้องมีอาการของระบบนั้นๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ อาจมีความผิดปกติของปัสสาวะ ปัญหาภายในช่องท้องอาจมีความผิดปกติในเรื่องการรับประทานอาหาร หรือการถ่ายอุจจาระ เป็นต้น

 

อาการปวดหลังระดับบั้นเอว ที่พบได้บ่อยๆ เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณนั้น เพราะการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ก้มลงหยิบของ การยกของหนัก การเอี้ยวหรือบิดลำตัว การไอหรือจามแรงๆ การนั่งทำงานหรือเดินทางนานๆ หลายชั่วโมง การนอนในที่นอนที่นิ่มเกินไป การนั่งที่ไม่ถูกต้อง การที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น บางท่านอาจลงพุงหรือในสตรีที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งบางท่านมีโครงกระดูกสันหลังบริเวณบั้นเอวค่อนข้างแอ่นมาก มีกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อหน้าท้องไม่แข็งแรง สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดอาการปวดหลังระดับบั้นเอวได้ทั้งสิ้น
สำหรับ ท่านที่มีอาการปวดหลังระดับบั้นเอว และมีอาการปวดร้าวจากหลังลงไปที่สะโพก หรือขา ตลอดจนถึงน่องหรือปลายเท้า อาจต้องคิดถึงโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท
การรักษาอาการปวดหลังระดับบั้นเอว ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย การได้พักผ่อนของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง การใช้ประคบเย็นหรือประคบร้อน การรับประทานยา หรือการทำกายภาพบำบัดถ้าอาการไม่ดีขึ้น และที่สำคัญคือการใช้หลังอย่างถูกต้อง ตลอดจนการบริหารร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้ปวดหลังอีก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ก้างปลาติดคอ

6 มิถุนายน 2556 9.194

บางท่านคงเคยสงสัยว่าเมื่อ รับประทานอาหารแล้วเกิดมีก้างปลาติดคอควรทำอย่างไร

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

7 มิถุนายน 2556 8.078

ถาม ทำไมคนที่สัมผัสกับไก่ที่ป่วยเป็นโรคจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ติดโรคนี้จากไก่

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์

3 สิงหาคม 2556 39.600

ระบบโครงกระดูกของมนุษย์(skeletal system) มีวิวัฒนาการมาอย่างสลับซับซ้อนแต่หลักฐานจากการศึกษากายวิภาคเปรียบเทียบพบว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดล้วนมีพัฒนาการของระบบโครงกระดูกที่คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เป็นตัวอ่อนหรือเอ็มบริโอเมื่อแรกคลอด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ