โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 10 ม.ค. 60 2,684 Views

น้ำ และอาหาร ทำอย่างไรให้สะอาด และปลอดภัยในสถานการณ์น้ำท่วม

ในสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องประชาชนจะต้องระมัดระวังตนเองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ การดูแลร่างกายและจิตใจ ให้ปลอดภัยและแข็งแรง เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากร่างกายที่แข็งแรง นำไปสู่การมี “กำลังใจ” ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ “น้ำ และ อาหาร” เป็นพลังที่ทำให้ร่างกายเราขับเคลื่อนเพื่อต่อสู้กับทุกปัญหาชีวิต การดูแลน้ำ และ อาหาร ให้สะอาดและปลอดภัย ในสถานการณ์น้ำท่วมเราอาจไม่มีทางเลือกมากนัก แต่เรามีเคล็ดไม่ลับ ในการทำน้ำและอาหารให้สะอาดและปลอดภัยโดยวิธีง่ายๆ ดังนี้

วิธีทำน้ำให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อดื่ม-ใช้ในภาวะน้ำท่วม

น้ำดื่ม: ต้มให้เดือด เพื่อทำลายเชื้อโรคในน้ำ ในกรณีใช้น้ำบรรจุขวด จะต้องดูว่ามีเครื่องหมาย อย. หรือไม่ ก่อนดื่มควรสังเกตความสะอาดน้ำภายในขวดว่ามีสิ่งปลอมปนหรือไม่

น้ำใช้: หากไม่แน่ใจว่าน้ำที่เราใช้มีความสะอาดเพียงพอหรือไม่ ให้ใช้ผงปูนคลอรีน ทำลายเชื้อโรคในน้ำ ความเข้มข้นของคลอรีนต้องผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้องและทิ้งระยะเวลาไว้ให้เพียงพอที่จะให้คลอรีนทำลายเชื้อโรค คลอรีนสามารถทำลายเชื้อโรคได้มากกว่า 99% รวมทั้ง อี.โคไล (E.coli) และเชื้อไวรัส นอกจากนี้ผงปูนคลอรีนสามารถเพิ่มปริมาณอ๊อกซิเจนในน้ำได้ การใช้คลอรีนอย่างระมัดระวังจะไม่เกิดอันตรายใดๆ

คลอรีนคืออะไร และทำให้น้ำสะอาดได้อย่างไร

คลอรีนมีหลายชนิด มีทั้งชนิด คลอรีนผง คลอรีนน้ำ และคลอรีนก๊าช การเลือกใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์ และการเก็บรักษา สำหรับการเตรียมคลอรีนเพื่อการฆ่าเชื้อโรคในครัวเรือนมักใช้คลอรีนผง ความเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ การใช้งานต้องนำมาละลายน้ำ แล้วนำส่วนที่เป็นน้ำใสผสมน้ำตามอัตราส่วนและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำดื่ม-น้ำใช้ ใช้ล้างผักสด ผลไม้ อาหารทะเล ภาชนะอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ต่างๆ

วิธีการเตรียมคลอรีน

เตรียมน้ำใส่ภาชนะที่ต้องการใช้ประโยชน์ ตักน้ำใส่แก้วมา 1 แก้ว แล้วนำผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น 60% ผสมลงไปตามสัดส่วน คนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในผงปูนตกตะกอน นำน้ำคลอรีนส่วนที่เป็นน้ำใส ผสมน้ำในภาชนะที่เตรียมน้ำไว้ตามอัตราส่วน กวนให้เข้ากันด้วยภาชนะที่สะอาด ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนที่จะใช้ประโยชน์ตามต้องการ รายละเอียดดังตารางที่ 1 ขั้นตอนการเตรียม

ผสมผงคลอรีนในน้ำ 1 แก้ว คนให้เข้ากัน และทิ้งไว้ให้ตกตะกอน รินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใสผสมน้ำสะอาดตามที่กำหนด คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 30 นาที ก่อนนำไปใช้ประโยชน์ ตารางที่ 1 แสดงปริมาณ และระยะเวลาในการใช้คลอรีนเพื่อทำน้ำให้สะอาด

ปริมาณผงคลอรีน (ช้อนชา) ปริมาณน้ำที่ผสม ระยะเวลาแช่ ประเภทการใช้งาน

 • 1/8 น้ำ 8 ปี๊บ (โอ่งน้ำมังกร) 30 นาที น้ำดื่ม-น้ำใช้
 • 1 น้ำ 50 ปี๊บ 30 นาที น้ำดื่ม-น้ำใช้
 • 1/2 น้ำ 1 ปี๊บ 30 นาที ผักสด ผลไม้
 • 1 น้ำ 1 ปี๊บ 30 นาที ปลา อาหารทะเล
 • 1 น้ำ 1/2 ปี๊บ 2 นาที ภาชนะ อุปกรณ์ สถานที่
 • *น้ำ 1 ปี๊บ = 20 ลิตร

การใช้น้ำปูนคลอรีนฆ่าเชื้อโรค

น้ำดื่ม-น้ำใช้ ใช้น้ำปูนคลอรีนส่วนที่เป็นน้ำใสใส่น้ำสะอาดที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพ ทิ้งไว้ 30 นาที ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อไม่ให้คลอรีนระเหยเร็วเกินไป และป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก ผักสด ผลไม้ ล้างด้วยน้ำสะอาด โดยเฉพาะผักผลไม้ที่รับประทานสดควรขัดผิวของผัก และผลไม้จนกว่าจะสะอาด และฆ่าเชื้อโรค โดยแช่น้ำที่ผสมปูนคลอรีน นาน 30 นาที ปลา ล้างด้วยน้ำสะอาด และฆ่าเชื้อโรคโดยแช่น้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนนาน 30 นาที เขียง ต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและฆ่าเชื้อโรคโดยแช่ในน้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนนาน 30 นาที อาคารสถานที่ ราดน้ำที่ผสมปูนคลอรีนลงบนพื้นที่ที่ต้องการฆ่าเชื้อโรค ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที จึงล้างออก ส่วนโต๊ะ ชั้นวางของ ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำปูนคลอรีนพอหมาดๆ เช็ดให้ทั่วอีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้คลอรีน

คลอรีนทำให้เกิดการระคายเคืองระบบหายใจทำให้แสบจมูก ระคายเคืองตาแสบตา ผิวหนังเป็นผื่นแดงอักเสบได้ ดังนั้นในการเตรียมคลอรีน จึงควรป้องกันตัวเองจากอันตรายที่กล่าวมาโดย

วมถุงมือยางขณะเตรียมสารละลายคลอรีน และในระหว่างการผสมคลอรีน ควรมีผ้าปิดปาก จมูก และควรแต่งกายปกปิดร่างกายให้มิดชิด อย่าให้ถูกผิวหนัง และตา เมือถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที ถอดเสื้อผ้าที่ถูกคลอรีนออก และอาบน้ำชะล้างคลอรีนให้หมดเมื่อเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบแพทย์เพื่อรักษาต่อไป

การเก็บผงปูนคลอรีน

ต้องมีการเก็บรักษาที่ดี เพื่อคงคุณภาพของผงปูนคลอรีนไว้เนื่องจากคลอรีนในผงปูนสามารถระเหยออกสู่บรรยากาศภายนอกได้เรื่อยๆ ดังนั้น การเก็บจึงต้องเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และพ้นจากมือเด็ก

มั่นใจได้อย่างไร ว่า“อาหาร” ที่เราทานปลอดภัย

การจัดการและควบคุมอาหารให้สะอาด ปลอดภัย ใช้หลักการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และต้องควบคุมปัจจัยที่เป็นสาเหตุทำให้อาหารสกปรก ที่สำคัญ ได้แก่

 • สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร
 • ภาชนะอุปกรณ์
 • อาหาร และวัตถุดิบ
 • คน (ผู้สัมผัสอาหาร)
 • สัตว์และแมลงนำโรค

คำแนะนำในการป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อนำโรค

สวมถุงมือ และใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้ายาง เป็นต้น ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณทั่วไปของสถานที่ปรุง ประกอบอาหารที่ถูกน้ำท่วม ล้างทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคภาชนะอุปกรณ์ทุกชนิด ก่อนที่จะนำมาประกอบอาหาร ไม่นำภาชนะอุปกรณ์ เช่น ช้อน/เขียง ภาชนะพลาสติกบางชนิด ที่อาจดูดซับความสกปรกหรือเชื้อโรค ดูดซึมน้ำไว้ในระหว่างน้ำท่วมมาใช้

ไม่นำอาหารสดพวกเนื้อสัตว์ ไก่ ปลา ไข่ ผักสด อาหารกระป๋อง/อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท อาหารที่บรรจุในภาชนะแก้ว กระดาษ เครื่องปรุงรสต่างๆ ที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำท่วมมาบริโภค อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิทที่ไม่เสียหายจากน้ำท่วม และยังมีฉลากแสดงรายละเอียดของอาหารอาจนำมาใช้บริโภคได้ แต่จะต้องล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภาชนะบรรจุภายนอกก่อนนำมาใช้ สารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค คือ คลอรีน ต้องผสมตามสัดส่วน (ระบุไว้ข้างต้น) ที่เหมาะสมตามประเภทและชนิดของอาหาร

อาหารสดพวกเนื้อสัตว์ ไก่ ปลา ไข่ ผักสด ต้องปรุงสุกด้วยความร้อน อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท เช่น อาหารกระป๋องที่ไม่เสียหายจากน้ำท่วมต้องดูให้แน่ใจว่าไม่หมดอายุ ให้ดูวัน เดือน ปี ที่ผลิต/หมดอายุ กระป๋องไม่บวม หรือเป็นสนิม และปรุงด้วยความร้อนก่อนบริโภค ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วม

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

15 กุมภาพันธ์ 2557 14.553

โรคนี้ี่พบมากในผู้หญิงที่อยู่ในวัยมีประจำเดือน มีการตั้งข้อสมมุติฐาน ถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดโรค เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไว้หลากหลาย ทฤษฏีแต่ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้แน่ชัด อวัยวะที่พบส่วนใหญ่อยู่ใน บริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ ท่อนำไข่ ผนังอุ้งเชิงกราน ผิวมดลูกและปากมดลูก แต่บางกรณียังเกิดได้กับอวัยะวะอื่น เช่น เยื่อกั้นระหว่างช่องคลอดกับทวารหนัก ผนังลำไส้ เยื่อบุกระเพาะปัสสาวะ แผลผ่าตัดบริเวณหน้าท้อง สมอง กระดูก สันหลัง ปอด เป็นต้น

ไวรัสโรคไข้เหลืองคืออะไร

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.354

รคไข้เหลือง (Yellow fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ที่พบการระบาดในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกา โดยพบมานานกว่า 400 ปีแล้ว ไวรัสต้นเหตุก่อให้เกิดการติดเชื้อได้หลายลักษณะ จากที่มีอาการเพียงเล็กน้อย จนถึงขั้นอาการรุนแรง

ปัญหาเรื่องปวดเข่าของเด็กหนุ่มวัย 17 ปี

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.208

ผมได้รับอีเมล์จากแฟนๆ เดลินิวส์ที่ติดตามคอลัมน์นี้อยู่เรื่อยๆ ส่วนมากส่งมาปรึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา บางรายปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป รวมทั้งเรื่องยา และอาหารเสริม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ