โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,644 Views

การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

โรคในช่องปากที่ทำให้เราสูญเสียฟันไปก่อนกำหนด คือโรคเหงือกและฟันผุ แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟันและการทำความสะอาดซอกฟัน การแปรงฟันที่จะกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคในช่องปากได้นั้น จะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้แปรงสีฟันที่ดีด้วย ใดการแปรงฟัน สิ่งที่ควรระลึกถึงเสมอคือ จะต้องวางขนแปรงให้อยู่บนคอฟันทุก ๆ ซี่ เพราะบริเวณนั้นมักจะเป็นบริเวณที่ขนแปรงมักจะพลาดไปทำให้มีคราบจุลินทรย์ตกค้างอยู่ การกวาดแปรงลงบนในฟันบนและกวาดขึ้นในฟันล่าง จะกวาดเศษอาหารและคราบต่างๆ ออกมา ไม่ควรแปรงฟันโดยการถูแปรงเข้าออกในแนวนอนเพราะนอกจากจะไม่สามารถกำจัดเศษอาหารออกได้หมดแล้ว ยังทำให้คอฟันสึกและเสียวฟันเวลาทานของเย็นหรือของหวาน แปรงสีฟันที่ดีควรมีขนาดพอเหมาะ จับได้ถนัดมือและยาวพอที่จะเข้าไปทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมในช่องปาก ขนาดของหัวแปรงไม่ควรใหญ่เกินไป เพื่อมิให้เกะกะทำให้แปรงไม่ถนัดและไม่ทั่วถึง ขนแปรงควรอ่อนนุ่นแต่ก็ยืดหยุ่นได้ แปรงสีฟันที่ใช้จนขนแปรงบานออก สึกไปมากๆ หรือหัก ไม่ควรใช้เพราะนอกจากจะทำความสะอาดไม่ได้แล้ว ยังจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกด้วย บริเวณซอกฟันจะเป็นบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องใช้เส้นใยขัดฟันช่วยทำความสะอาด เส้นใยนี้เป็นแถบแบนผ่านซอกฟันได้ง่ายแล้วจะแผ่ออกเป็นแถบกว้าง เมื่อถูกกดแนบเข้าหาด้านข้างของฟัน ช่วยกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ได้ ที่สำคัญควรไปพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้งหรือทุก 6 เดือน เพื่อรับการตรวจฟันและสุขภาพช่องปากเพราะการตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ จะทำให้การรักษาไม่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยในการรักษาด้วย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคแอนแทรกซ์

1 สิงหาคม 2556 2.860

แอนแทรกซ์ไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคที่เกิดในสัตว์มานาน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว แพะ แกะ มักไม่ค่อยทำให้เกิดโรคในคน เชื้อที่ทำให้เกิดโรคชื่อ Bacillus anthracis ซึ่งขยายพันธ์โดยสปอร์ ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง

ข้อเสื่อมก่อนวัย

27 สิงหาคม 2556 3.232

โรคข้อเสื่อม คือโรคที่ผิวกระดูกอ่อนบริเวณข้อต้อ สึกหรอ เกิดการอักเสบ ปวดเเละบวมตามข้อ ข้อเข่าจะเป็นข้อที่พบได้บ่อย เเละก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมา โดยปกติเเล้ว เมื่อคนเรามีอายุที่มากกว่า 60 ปีโอกาสที่จะพบข้อเสื่อมก็จะมีสูงขึ้น ในบางประเทศอาจจะมีสูงถึง 60%

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 9.865

สายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เอชไอวี เป็นเชื้อที่กลายพันธุ์ได้รวดเร็วมาก เกิดมิวเตชันแทบตลอดเวลา ในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะพบเชื้อไวรัสเอชไอวีสายพันธุ์ต่างๆ ในตัวคนเดียวกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ