โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,241 Views

การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

การป้องกันโรคเหงือกและฟัน

โรคในช่องปากที่ทำให้เราสูญเสียฟันไปก่อนกำหนด คือโรคเหงือกและฟันผุ แต่โรคเหล่านี้สามารถป้องกันได้ วิธีการที่ดีที่สุดคือ การแปรงฟันและการทำความสะอาดซอกฟัน การแปรงฟันที่จะกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคในช่องปากได้นั้น จะต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธี และใช้แปรงสีฟันที่ดีด้วย ใดการแปรงฟัน สิ่งที่ควรระลึกถึงเสมอคือ จะต้องวางขนแปรงให้อยู่บนคอฟันทุก ๆ ซี่ เพราะบริเวณนั้นมักจะเป็นบริเวณที่ขนแปรงมักจะพลาดไปทำให้มีคราบจุลินทรย์ตกค้างอยู่ การกวาดแปรงลงบนในฟันบนและกวาดขึ้นในฟันล่าง จะกวาดเศษอาหารและคราบต่างๆ ออกมา ไม่ควรแปรงฟันโดยการถูแปรงเข้าออกในแนวนอนเพราะนอกจากจะไม่สามารถกำจัดเศษอาหารออกได้หมดแล้ว ยังทำให้คอฟันสึกและเสียวฟันเวลาทานของเย็นหรือของหวาน แปรงสีฟันที่ดีควรมีขนาดพอเหมาะ จับได้ถนัดมือและยาวพอที่จะเข้าไปทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมในช่องปาก ขนาดของหัวแปรงไม่ควรใหญ่เกินไป เพื่อมิให้เกะกะทำให้แปรงไม่ถนัดและไม่ทั่วถึง ขนแปรงควรอ่อนนุ่นแต่ก็ยืดหยุ่นได้ แปรงสีฟันที่ใช้จนขนแปรงบานออก สึกไปมากๆ หรือหัก ไม่ควรใช้เพราะนอกจากจะทำความสะอาดไม่ได้แล้ว ยังจะก่อให้เกิดอันตรายต่อเหงือกด้วย บริเวณซอกฟันจะเป็นบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง จำเป็นต้องใช้เส้นใยขัดฟันช่วยทำความสะอาด เส้นใยนี้เป็นแถบแบนผ่านซอกฟันได้ง่ายแล้วจะแผ่ออกเป็นแถบกว้าง เมื่อถูกกดแนบเข้าหาด้านข้างของฟัน ช่วยกำจัดเศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ได้ ที่สำคัญควรไปพบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้งหรือทุก 6 เดือน เพื่อรับการตรวจฟันและสุขภาพช่องปากเพราะการตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ จะทำให้การรักษาไม่ยุ่งยากและใช้เวลาน้อยในการรักษาด้วย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 3)

7 มิถุนายน 2556 7.746

การออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นในวัยเด็กและวัยรุ่น การออกกำลังกายทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการเจริญและพัฒนาขึ้นทั้งความยาวและความหนา

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

24 กันยายน 2556 67.032

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด เช่น เม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงติดสีผิดปกติ เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ เม็ดเลือดแดงมีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในเซลล์ และเม็ดเลือดแดงเรียงตัวผิดปกติ

โรคซึมเศร้า

4 สิงหาคม 2556 4.230

โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางอารมณ์ชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง โดยไม่มีสาเหตุอารมณ์ซึมเศร้า อาจเริ่มต้นจากน้อยๆ ไปหามาก ผู้ป่วยอาจมีอารมณ์ไม่แจ่มใส หดหู่ เศร้าหมอง มีทุกข์ จนถึงเบื่อหน่าย ท้อแท้ เบื่อชีวิต คิดว่าตนเองไร้ค่า คิดอยากตาย และอาจจะฆ่าตัวตายได้ ผู้ป่วยจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วยได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง ผอมลง เซื่องซึม นอนไม่หลับ ขาดสมาธิ ความจำเสื่อม เหนื่อยง่าย เพลีย ไม่มีแรง เบื่องาน หรือเบื่อกิจกรรมที่เคยทำแล้วสนุก ความรู้สึกทางเพศจะลดลงจนหมดไป การเบื่อสังคมอาจแสดงออกด้วยการเก็บตัว แยกตัว เซื่องซึม ขาดความมั่นใจในตนเอง เครียดง่าย กังวลง่าย มองโลกในแง่ร้าย ไม่เห็นทางแก้ไขปัญหา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ