Category: ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

สุรา…ผลร้ายต่อร่างกาย

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม ผู้ที่ดื่มในปริมาณไม่มากแต่ดื่มอย่างสม่ำเสมอจะมีแนวโน้มที่คอจะแข็งมากขึ้นเรื่อย …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

สารระเหย

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พุทธศักราช 2519 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยฉบับที่ …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

วิธีป้องกันยาเสพติด

การแก้ไขปัญหายาเสพติดระบาดที่นับว่าได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มีคนที่ติดยาเสพติดมากขึ้นไปอีกกว่าที่มีในปัจจุบัน ดังคำกล่าวที่เราพยายามเผยแพร่ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอยู่เสมอๆ ว่า “ไม่เริ่ม..ไม่ต้องเลิก” …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

บุหรี่

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

โคเคน (Cocaine)

เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ โดยสกัดมาจากใบของต้นโคคา (Erythroxylum coca) ซึ่งเป็นพืชที่มีถิ่นที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้ …

อ่านต่อ
การออกกำลังกาย

แนะคนเลิกบุหรี่ออกกำลังกาย ฝึกหายใจ เพิ่มการทำงานของปอด

อาจารย์จุฬาฯ แนะคนเลิกสูบบุหรี่ต้องออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ เพิ่มสมรรถนะการทำงานของปอด ลดความกระวนกระวาย …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

เฮโรอีน

เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง สกัดมาจากมอร์ฟีนโดยกรรมวิธีทางเคมี มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษซึ่งขึ้นอยู่ตามกองมูลควายแห้ง สีของเห็ดจะมีสีเหลืองซีดคล้ายสีฟางแห้ง บนหัวของร่มจะมีสีน้ำตาลเข้มจนถึงสีดำ บริเวณก้านที่ใกล้จะถึงตัวร่มจะมีแผ่นเนื้อเยื่อบางๆ สีขาวแผ่ขยายออกรอบก้าน …

อ่านต่อ
ยาเสพติด เหล้า และบุหรี่

ควันบุหรี่มือสอง ตัวการเลิกบุหรี่ไม่สำเร็จ

ควันบุหรี่มือสอง บุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญอันดับสองของการเสียชีวิตทั่วโลก ปัจจุบันพบคนสูบบุหรี่ทั่วโลกเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ประมาณ 650 ล้านคน ในแต่ละปีมีคนไม่สูบบุหรี่หลายแสนคนต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการได้ …

อ่านต่อ
Scroll to Top