Category: โรคในเด็ก

COVID-19

วัคซีน COVID-19: สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้

ลูกของท่านสามารถรับการฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่? ได้ ถ้าลูกของท่านอายุ …

อ่านต่อ
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

อาการหอบหืดในเด็ก

อาการหอบหืดในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนจากการศึกษาวิจัยในเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน อายุ 2-5 ปี จำนวน …

อ่านต่อ
ภาวะแปรปรวนทางจิต

การร้อง 3 เดือน

หรือร้องร้อยวัน เป็นปัญหาที่พบได้ในช่วงทารกแรกเกิดจนถึง 6 สัปดาห์แรก ลักษณะการร้องแบบนี้ …

อ่านต่อ
สุขภาพเด็กและวัยรุ่น

การเลี้ยงลูกด้วยนมผสม

เมื่อคุณแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองได้จากสาเหตุอะไรก็ตามที ก็จำเป็นต้องให้ลูก ดื่มนมผสมเป็นการทดแทน ซึ่งก็มีคำแนะนำว่า นมผงที่ใช้ควรเป็นกระป๋องเล็กขนาด …

อ่านต่อ
Scroll to Top