Category: ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

ไอออนโต-โฟโน

ปัจจุบันเทคนิคการเสริมความงามที่กำลังนิยมอยู่ในขณะนี้ก็คือเครื่องไอออนโตโฟเรซิส(iontophoresis) และโฟโนโฟเรซิส (phonophoresis) นิยมนำมาใช้ในการรักษาแผลเป็นจากสิวและฝ้า โดยจะใช้เครื่องมือนี้ควบคู่กับวิตามินเอ …

อ่านต่อ
ความงาม และ การชะลอวัย

ไฝ

ไฝ (nevi)ที่พบเห็นโดยทั่วไปอาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิด หรือมาเป็นภายหลังก็ได้ ในบางรายอาจพบเห็นไฝตั้งแต่วัยเด็กก็เป็นได้ ไฝเกิดจากการรวมกลุ่มของเซลล์สร้างสี …

อ่านต่อ
ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

โรคหิด

โรคหิด (Scabies) เป็นโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากตัวหิด ซึ่งเป็นตัวไรเล็ก ๆ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเป็นจุดขาวเล็ก …

อ่านต่อ
ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

โรคสุกใส

โรคสุกใส (chickenpox) เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชี่อว่า Varicella-Zoster Virus (VZV) …

อ่านต่อ
ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

โรคภูมิแพ้ที่ผิวหนัง (skin allergy)

เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้กลไกต่างๆ กัน ที่พบได้บ่อยมี 3 โรค …

อ่านต่อ
ผิวหนัง เส้นผมและเล็บ

โรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ (atopic dermatitis)

เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดต่อ มักเริ่มพบในวัยเด็ก โดยพบประวัติภูมิแพ้ในครอบครัวได้ถึงร้อยละ 70 เช่น …

อ่านต่อ
Scroll to Top