อายุขัยเฉลี่ยและอัตราเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในยุโรป

สัปดาห์นี้เป็นวันคริสต์มาส เราไปเที่ยวยุโรปกัน…… ศาสตราจารย์ ฟราน แวน เดอ เวิร์ฟ ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ มหาวิทยาลัย Leuven ประเทศเบลเยี่ยม ได้แสดงภาพและอธิบายสถานการณ์อายุขัยเฉลี่ยที่แตกต่างกัน ระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเสี่ยง และอัตราการป่วยจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Disease – CVD) จากรูปเห็นได้ชัดว่า อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนในยุโรปตะวันตกสูงกว่าในยุโรปตะวันออก

research weekly 26

ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นจากความแตกต่างของโรคหัวใจและหลอดเลือด เพียงแสดงสิ่งที่ปรากฏ คือ

  1. ความแตกต่างด้านอายุขัยเฉลี่ย (แสดงในรูป)
  2. การเสียชีวิตอันเนื่องจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ยุโรปตะวันตกนั้นต่ำกว่า
  3. ด้านปัจจัยเสี่ยง (Risk factors) ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (รวมถึงค่าเฉลี่ยความดันโลหิต ระดับคอเรสเตอรอลในเลือด เบาหวาน และการสูบบุหรี่) ที่สูงในประชากรของยุโรปตะวันออก

หากดูภาพรวมของยุโรปจะมีความชุกลดลงมาก โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยสูง(ยุโรปตะวันตก) หันมามองในเอเชีย ผู้เขียนจึงเชื่อว่าแนวโน้มความแตกต่างด้านปัจจัยเสี่ยงจะเกิดขึ้นเหมือนกับในยุโรป โดยเฉพาะเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งค่าเฉลี่ยอายุขัยน่าจะเพิ่มจาก 63.6 ปีในค.ศ. 1980 เป็น 79.8 ปี ในค.ศ. 2040 ซึ่งเป็นผลมาจากความชุกของผู้มีปัจจัยเสี่ยงลดลง โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้สูงเช่นกัน

ผู้สนใจรายละเอียดในเรื่องนี้ สามารถศึกษาเพิ่มได้จากบทความของ Frans Van De Werf

ในชื่อเรื่อง Life Expectancy and Cardiovascular Mortality in Europe ที่ตีพิมพ์แล้วในวารสาร The Bangkok Medical Journal Volume 16 number 2 หน้า 213 – 218

Authors : ชัยยศ คุณานุสนธิ์

Scroll to Top