รายชื่อ A.I. ที่ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์ medicalfuturist.com ได้เปิดเผยรายชื่ออัลกอริทึมของ A.I. ที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา (FDA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงครึ่งปีแรกของปี 2019 มี 39 รายการ ในจำนวนนี้เป็น A.I. เกี่ยวกับรังสีวิทยา(radiology) อยู่ 16 รายการตามมาด้วยโรคหัวใจ (cardiology) 7 รายการ และต่อมไร้ท่อ (endocrinology) 6 รายการ รวมถึงการแพทย์ในแผนกต่างๆ เช่น จิตเวช (psychiatry) ประสาทวิทยา (neurology) กระดูกและข้อ (orthopedics) การแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medicine) จักษุวิทยา (ophthalmology)พยาธิวิทยา (pathology) หรือวิทยามะเร็ง (oncology) อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียน A.I. ของการแพทย์บางแผนก เช่น โรคระบบหายใจ (pulmonology) หรือโรคผิวหนัง (dermatology)

บทความได้ตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2014 มีเพียง A.I. รายการเดียวเท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติ และต้องรออีกสองปีต่อมาจึงจะมีการขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 4 รายการ ในขณะที่ปี 2017 ได้มีการขึ้นทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก 6 รายการ และในปี 2018 ตัวเลขการขึ้นทะเบียนสูงถึง 23 รายการ โดยตัวเลขการขึ้นทะเบียนในปี 2019 ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

0606 FDA infographic copy

นอกจากนี้ บทความยังได้เน้นถึงความจำเป็นของผู้พัฒนา A.I. ทางการแพทย์ในการขึ้นทะเบียนอัลกอริทึมกับ FDA ของสหรัฐอเมริกา ที่แตกต่างกับการขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (Europe Medicine Agency)

กล่าวคือ FDA ของสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานกำกับรายเดียวที่มีเครื่องมือพร้อมสำหรับการประเมินความน่าเชื่อถือ (credibility) หรือความแม่นยำ (accuracy) ของอัลกอริทึม A.I.

ที่มีจุดประสงค์ทางการแพทย์แต่นั่นก็หมายถึงการต้องมุ่งเน้นความสนใจไปที่ตลาดของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักและการพัฒนา A.I. จะต้องอยู่ภายใต้การสอดส่องของFDA

ที่มาของบทความ: https://medicalfuturist.com/fda-approvals-for-algorithms-in-medicine/?fbclid=IwAR2BwycXSqktkf1xycK8Do7es38mMHiKmnI47thHiKV4xPdxnlp3vfFAEIc

ผู้ที่สนใจสามารถส่งความคิดเห็นหรือคำแนะนำมาได้ที่ [email protected]

Scroll to Top