Health Literacy คืออะไร ?

health literacy thai

เรื่องใกล้ตัวที่เรามักละเลย หรือไม่รู้ว่าเรารู้จริงไหม อันดับต้นๆ ก็คือเรื่องสุขภาพ เป็นเรื่องที่สำคัญแต่มักถูกละเลย…. จนกว่าจะป่วย เราได้รับความรู้เรื่องสุขภาพมาตั้งแต่ชั้นไหนยังจำกันได้อยู่ไหม อยู่ในวิชาอะไร

เท่าที่จำได้เราเรียนเรื่องโภชนาการและสุขอนามัย สมัยเด็กเราแทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนำความรู้เรื่องอาหารห้าหมู่ สุขภาพอนามัยที่เรียนมาใช้ประโยชน์เท่าไหร่ เพราะยังไม่เห็นว่ามันสำคัญยังไง เพราะเน้นไปที่ความอร่อยและความชอบเท่านั้น แล้วพอเราโตขึ้น มีใครได้พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพของตัวเองจากที่ไหนบ้างไหม ตอบกันได้ในใจได้อยู่แล้ว……

ทุกวันเราใช้เวลากับข่าวสารรอบตัวที่ป้อนให้เรามากมายเกินที่ต้องการ คำถามที่ได้ยินบ่อย คือ แล้วเราควรจะเชื่อใคร ควรปฎิบัติตัวยังไง มีใครช่วยสรุปให้ไหม บางทีเราก็ตกอยู่ในบทบาทของผู้ให้ข้อมูล เวลามีคนมาถามเรื่องสุขภาพ แล้วเรามีคำตอบให้ไหม มั่นใจกับสิ่งที่แนะนำไปแค่ไหน เหล่านี้ ทำให้เราจำเป็นต้องมี “Health Literacy”

Health Literacy คือ ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ เป็นความสามารถหรือทักษะของบุคคลที่จะเข้าใจ ข้อมูลสุขภาพ โต้ตอบซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ รวมทั้งเลือกรับบริการสุขภาพในชีวิตประจำวัน เช่น

  • การเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อความรู้สุขภาพที่ได้รับมา
  • ความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เกี่ยวกับสุขภาพอย่างเหมาะสม
  • ความสามารถที่จะแนะนำและบอกต่อข้อมูลสุขภาพให้คนอื่นได้

คุณเองตอบได้รึยัง

ว่าคุณเป็นคนที่มี Health Literacy หรือไม่ ?

Scroll to Top