GEN H

4b0a59ddf11c58e7446c9df0da541a84 1

BDMS เปิดรับสมัคร GEN H ในโครงการ HEALTHY GENERATION

ชุมชนคนมีสุขภาพดีในทุกมิติ “สุขภาพดีไม่มีซื้อขาย ถ้าอยากได้…ต้องทำเอง” สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

67d16d00201083a2b118dd5128dd6f59 1
352407221afb776e3143e8a1a0577885 1
dd8eb9f23fbd362da0e3f4e70b878c16 1
d516b13671a4179d9b7b458a6ebdeb92 1

ความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนใฝ่หา นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการของมนุษย์ก็ทำเพื่อสิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” เด็ก ๆ เรียนหนังสือก็เพื่อความสุขในอนาคต ผู้ใหญ่ตั้งใจทำงานหาเงิน หาเกียรติยศชื่อเสียงก็เพื่อความสุข หลาย ๆ คน มักถามตนเองเสมอว่า ทำไมเราถึงไม่มีความสุข พยายามอ่านหนังสือ HOW-TO บ้าง หนังสือจิตวิทยาบ้าง แต่ก็หาไม่เจอ ความสุขอาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือ ไม่มีสูตรสำเร็จที่เราจะสามารถเลือกหยิบมาใช้แล้วทำให้เรามีความสุขได้ทันที

แล้วความสุขคืออะไร? มนุษย์สามารถมีความสุขได้ทุกขณะหรือไม่? ทุกคนคงรู้ได้ด้วยประสบการณ์ของตนเองว่าเราไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ทุกขณะ เพราะฉะนั้นความสุขคือประสบการณ์โดยรวมที่รู้สึกดีและมีความหมาย ความหมายถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ หากเรามีความสุขกับสิ่งที่ไม่มีความหมาย สุดท้ายเราก็จะไม่มีความสุขกับสิ่งนั้นอย่างแท้จริง เรื่องราวในสังคมที่มีคนใช้สารเสพติด การพนัน หรือแม้กระทั่งเกมบางประเภท สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความรู้สึกดี สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่ได้สร้างความหมายที่ดีกับชีวิตของคนคนนั้น Viktor Frankl นักจิตวิทยากล่าวไว้ว่า “สิ่งที่มนุษย์ต้องการ ไม่ใช่สภาวะที่ไร้ความตึงเครียด แต่เป็นสภาวะที่มนุษย์ได้พยายามไขว่คว้าให้ได้สิ่งที่เขารู้สึกว่ามีคุณค่าต่อเขาผู้นั้น”

คำถามที่น่าสนใจอีกคำถามคือ เราจะมีความสุขมากขึ้นได้อย่างไร ก่อนที่จะตอบคำถามนี้ คงต้องย้อนกลับมาทำความเข้าใจว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการดำรงอยู่ ในการเลือกสิ่งที่ตนต้องการ และมีศักยภาพในการรับผิดชอบการกระทำของเราเอง เพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และให้ความสุขกับเราได้ตามความรู้ความสามารถที่เรามี โดยมีเครื่องมือสำคัญบางอย่างที่จะช่วยให้เราเลือกและใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้น เช่น การมองโลกในแง่ดี, การฝึกตนให้มีความยืดหยุ่นทางจิตใจ และฝึกที่จะมีสติในการใช้ชีวิต คำว่า “ฝึกสติ” มักถูกมองเป็นเรื่องเข้าใจได้ยาก และอาจถูกมองเป็นเรื่องพลังวิเศษ ในความเป็นจริงสติมีเพื่อให้เรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึก และความคิดของเราเอง เพื่อใช้จัดการสิ่งที่เข้ามาได้ดียิ่งขึ้น อีกเครื่องมือที่สำคัญคือ การฝึกการผ่อนคลาย เพราะจะช่วยให้เกิดความสงบทางใจ ลดความตึงเครียด และความกังวลที่มากเกินไป หากเรามีใจที่สงบ เข้าใจตนเอง รู้ในสิ่งที่ตนเองต้องการ และเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราก็จะสามารถเลือกเส้นทางที่จะทำให้เรามีความสุขได้ดียิ่งขึ้น

คำจำกัดความของคำว่าการฝึกสติมีหลากหลาย แต่หากจะอธิบายอย่างง่าย การฝึกสติ (Mindfulness) คือการระลึกรู้สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายหรือใจในปัจจุบันขณะอย่างเป็นกลางและไม่ตัดสินใจสิ่งที่ระลึกรู้นั้น เช่น ขณะนี้เกิดความรู้สึกโกรธ ก็เพียงระลึกรู้ความโกรธ ไม่ไปตัดสินว่าความโกรธเป็นสิ่งไม่ดี หรือเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับความโกรธนั้น รังเกียจตัวเองที่โกรธ ห้ามตนเองให้ไม่โกรธ ส่วนมากการฝึกจะให้จดจ่ออยู่ที่การหายใจ แต่ถ้าใจล่องลอยออกไปคิดก็รู้ แล้วให้กลับมาจดจ่อที่ลมหายใจต่อ

Scroll to Top