ไอบูโปรเฟน (Ibuprofen)

ไอบูโปรเฟนเป็นยาต้านการอักเสบที่มิใช่สเตียรอยด์ เป็นยาที่มีการใช้มาเป็นระยะเวลานาน ใช้บำบัดอาการปวด หรือลดอาการอักเสบของระบบกล้ามเนื้อ และโครงกระดูก ปวดศีรษะไมเกรน ยานี้มีจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ด และยาน้ำ สำหรับยาน้ำมีข้อบ่งใช้เพื่อลดไข้ในเด็ก ยานี้มีผลระคายเคืองกระเพาะอาหาร ซึ่งสามารถที่จะลดอาการดังกล่าวได้ โดยให้รับประทานหลังอาหารทันที ขนาดที่ใช้ในผู้ใหญ่ส่วนมากจะใช้ครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 3-4 ครั้ง สำหรับในเด็กจะใช้ตามน้ำหนักตัวจึงควรปรึกษาเภสัชกรก่อน สำหรับสตรียานี้มีประโยชน์ที่สำคัญอีกประการ คือ ใช้บำบัดอาการปวดประจำเดือน

ข้อควรรู้ ไม่ควรใช้ในคนที่มีประวัติโรคกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยที่มีปัญหาการแข็งตัวของเลือด หรือหลีกเลี่ยงการใช้ยาดังกล่าวร่วมกับยาแก้ปวด หรือลดอาการอักเสบของระบบกล้ามเนื้อชนิดอื่น ๆ

ที่มา : แผ่นพับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และข่าวสาร สภาเภสัชกรรม

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top