โรคบุคลิกภาพผิดปกติ : (ลักษณะ)

โรคบุคลิกภาพผิดปกติ คือโรคที่แสดงอาการของบุคลิกภาพของตนแตกต่างไปจากคนอื่นทั่วๆไปอย่างมาก ทำให้มีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น

          อาการของโรคบุคลิกภาพผิดปกติ จะแสดงออกเป็นพฤติกรรมซึ่งมีความแปลก แตกต่างไปจากคนปกติทั่วไป เช่น เก็บตัวแยกตัว , หวาดระแวง , ทำอะไรแปลกๆ , ต่อต้านกฏเกณฑ์และละเมิดสิทธิบุคคลอื่น อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ตามเหตุการณ์ , เรียกร้องเอาแต่ใจ, เห็นตนเองดีเด่นกว่าคนอื่นๆ และเหยียบย่ำทับถมคนอื่น ,พึ่งพิงคนอื่นมาก, หลีกเลี่ยงปัญหา , เจ้าระเบียบและดื้อเงียบ แต่ละแบบจะมีความแตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับการถูกเลี้ยงดูมาในวัยเด็ก

          คนที่เป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติ มักจะไม่มีความรู้ตัวว่าตนเองบกพร่อง แต่จะมองว่าคนอื่นผิดปกติ เมื่อมีปัญหาหรือความขัดแย้งกัน ก็จะเพ่งโทษไปสู่บุคคลอื่น ไม่รู้จักพิจารณาตนเอง ทำให้คนใกล้ชิดเบื่อหน่าย ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมหรือสนิทสนมด้วย โรคนี้จะทำให้คนที่เป็น ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ยาก เมื่อจำเป็นต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ มักจะเกิดอาการทางจิตเวชอื่นๆ เช่น วิตกกังวล ,ซึมเศร้า ,หรืออาการโรคจิตได้ง่าย

          บุคลิกภาพผิดปกติเป็นโรคที่รักษาได้ยาก ควรจะป้องกันตั้งแต่เด็กๆ โดยให้การเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top