โปรตีน : มีในอาหารประเภทใด

เราสามารถแบ่งโปรตีนตามแหล่งที่มาได้เป็น 2 พวก คือ โปรตีน จากสัตว์และโปรตีนจากพืช สำหรับการพิจารณาคุณค่าของโปรตีนทางโภชนาการ เราต้องดูทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป

สำหรับโปรตีนจากสัตว์จัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ

1. นมและผลิตภัณฑ์นม .ซึ่งคนเราทุกเพศทุกวัยควรรับประทานให้เป็นนิสัย เพราะมีคุณค่าสำหรับทุกเพศทุกวัย
2. เนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนได้ดี รวมทั้งเครื่องในสัตว์ด้วย สำหรับที่กำลังนิยมกันมากขึ้น ได้แก่ การรับประทานเนื้อปลา
3. ไข่ ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนอย่างดีเยี่ยม เช่นเดียวกับ น้ำนม และราคาถูกส่วนโปรตีนจากพืชจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้คือ
4. ธัญญพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพด แต่จะมีโปรตีนน้อยกว่าจากไข่ นมและเนื้อสัตว์ทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณ
5. ถั่วเมล็ดแห้ง ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ และถั่วลิสง พวกนี้จะมีโปรตีนในจำนวนที่สูง น่าที่ส่งเสริมให้ประชาชนรับประทานกันมากขึ้น แต่คงต้องเสริมด้วยโปรตีนจากสัตว์บ้างบางส่วน

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top