โปรตีน : ความสำคัญต่อร่างกาย

ร่างกายคนเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่สำคัญครบทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ จึงทำให้อวัยวะต่างๆ ทำหน้าที่ได้ตามปกติ

          สำหรับโปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารที่ร่างกายจะขาดไม่ได้ เพราะเนื้อเยื่อทั่วร่างกายเช่น อวัยวะต่างๆ ผิวหน้า กล้ามเนื้อ เล็บ จะมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่

          โปรตีนจะมีส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในทางโภชนาการ เรียกว่า กรดอะมิโน ซึ่งมี 2 ชนิดได้แก่ กรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนไม่จำเป็น กรดอะมิโนจำเป็นนั้นจะเป็นส่วนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ ต้องได้จากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเท่านั้น ท่านคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าทำไมคนเราจึงต้องรับประทานโปรตีน และที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งในกรณีของเด็กคือ เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ซึ่งหากรับประทานคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันเข้าไป โดยไม่รับประทานประเภทโปรตีนเลย เด็กในวัยเจริญเติบโตจะมีร่างกายเล็กไม่สมบูรณ์เหมือนปกติ เพราะไขมันและคาร์โบไฮเดรตไม่สามารถทำหน้าที่แทนโปรตีนได้ นอกจากนี้ โปรตีนยังมีประโยชน์ในการให้พลังงาน การสร้างฮอร์โมนและสารให้ภูมิคุ้มกัน ตลอดจนช่วยรักษาความสมดุลย์ของน้ำ และความเป็นกรดด่างของร่างกายอีกด้วย

          กล่าวโดยสรุป โปรตีนถือเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายในทุกวัย ฉะนั้นเราควรสนใจว่า เราจะได้รับอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอในแต่ละวันได้อย่างไรนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top