โคนนิ้วโป้งเท้าบิดเกและปวด

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยได้แก่ ตัวนิ้วโป้งจะค่อยๆเอียงไปชิดนิ้วชี้ และทำให้ข้อต่อโคนนิ้วโป้งนูนออกมา ทำให้เกิดอาการปวด จากการที่รองเท้าบีบรัดตรงหัวรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขายทั่วไปในท้องตลาดไม่มีขนาดความกว้างต่างๆกัน มีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้น เมื่อถูกบีบรัดและเสียดสีนานๆเข้า บางครั้งจะเกิดการอักเสบและ เกิดการหนาตัวของผิวหนังส่วนนั้นๆทำให้ยิ่งนูนมากขึ้นในประเทศไทยไม่

          มีสถิติว่ามีคนที่นิ้วโป้งของเท้าผิดปกติแบบนี้จำนวนเท่าใด แต่ในสหรัฐอเมริกาพบว่ามีประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นในผู้หญิงที่ใส่รองเท้าส้นสูงแต่หัวรองเท้าเล็ก เชื่อกันว่าความผิดปกตินี้อาจเป็นกรรมพันธุ์ได้

          สำหรับคนที่ใส่รองเท้าแตะหรือเดินเท้าเปล่าในชนบท บางรายพบว่านิ้วโป้งบิดเกมาก แต่ไม่มีอาการเพราะไม่มีอะไรมากด สำหรับสาเหตุของการผิดปกตินี้พบว่าเกิดจากการดึงที่ไม่สมดุลกันของกล้าม เนื้อทั้ง 2 ข้างของนิ้วโป้งประกอบกับถูกบีบจากรองเท้าซึ่งทำให้เกิดการเอียงเข้าหานิ้วชี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น

          สำหรับการรักษากรณีที่มีอาการไม่มาก ได้แก่การหารองเท้าที่เหมาะสมใส่หรืออาจจะหาวัสดุนิ่มๆมารองตรงกระดูกที่นูน ซึ่งมีขายตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อลดอาการปวดและบวมที่เกิดขึ้นในกรณี ที่เป็นเรื้อรังเกิดอาการอักเสบปวดบวมและบ่อยครั้ง แพทย์อาจจะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อแก้ไขให้นิ้วโป้งกลับมาให้ตรงขึ้น ซึ่งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของคนไข้แต่ละรายสำหรับความผิดปกตินิ้วเท้าอื่นๆ ท่านควรไปพบศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เพื่อให้ตรวจวินิจฉัยและแนะนำวิธีการดูแลรักษาที่เหมาะสมต่อไป

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top