แอสไพริน…และภาวะเป็นพิษจาก Salicylates

แอสไพรินเป็นยาในกลุ่ม Salicylates ซึ่งออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด มีหลายรูปแบบทั้งชนิดรับประทาน ชนิดเม็ด แค็ปซูล และชนิดน้ำ และยังมีรูปแบบยาที่ใช้เฉพาะที่ เช่น เป็นยาทา

ความเข้มข้นที่ก่อให้เกิดอันตราย

  • น้อยกว่า 150 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม– เกิดผลข้างเคียงเล็กน้อย
  • 150-300 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม– เกิดผลข้างเคียงปานกลาง
  • 301-500 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม– เกิดผลข้างเคียงรุนแรง
  • มากกว่า 500 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม– อาจทำให้เสียชีวิตได้

อาการพิษที่สำคัญ

  • ระบบหายใจ – หอบ เกิดภาวะปอดบวมน้ำ และภาวะหายใจล้มเหลว ทำให้หยุดหายใจได้
  • พิษต่อหู – เกิดอาการเสียงหึ่งๆในหู ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นของยาในเลือดเกิน 30 mg/dL
  • ระบบหัวใจ – หัวใจเต้นเร็ว ความดันต่ำ เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจหยุดเต้น คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
  • ระบบประสาท – ชัก สับสน และหมดสติ
  • นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะสมดุลกรด-เบสผิดปกติ

หากผู้ป่วยได้รับยาแอสไพรินที่เกินขนาด หรือมีอาหารผิดปกติดังข้างต้น ควรนำผู้ป่วยมาพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและการรักษาที่ถูกต้อง

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top