แผลบริเวณปากมดลูก

แผลบริเวณปากมดลูกเป็นคำที่คนไข้หรือผู้มารับบริการเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าเป็นแผล ซึ่งในข้อเท็จจริงหมายถึงการสูญเสียเยื่อบุผิวอวัยวะไป ในทางคลีนิคน่าจะหมายถึงสภาวะที่เยื่อบุผิวของปากมดลูก ปลิ้นแคบกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการที่มีการอักเสบของเยื่อบุพื้นผิว โดยไม่ได้มีการสูญเสียเยื่อบุพื้นผิว และหรือเป็นสภาวะที่เนื้อเยื่อบุพื้นผิวของคอมดลูกปลิ้นออกมา ทำให้เห็นเป็นสีแดงมากกว่าบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะพบเป็นสภาวะปกติในคนตั้งครรภ์ ในผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิด สูตินรีแพทย์จะสามารถตรวจแยกวิเคราะห์โรคได้ว่าจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือไม่ ในกรณีที่ไม่ใช่สภาวะการอักเสบติดเชื้อ การรักษา เพียงการตรวจติดตามก็เพียงพอแล้ว

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประพันธ์

Scroll to Top