แนะคนเลิกบุหรี่ออกกำลังกาย ฝึกหายใจ เพิ่มการทำงานของปอด

อาจารย์จุฬาฯ แนะคนเลิกสูบบุหรี่ต้องออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ เพิ่มสมรรถนะการทำงานของปอด ลดความกระวนกระวาย ช่วยให้ปอดทำงานเป็นปกติมากขึ้น

          แนะคนเลิกบุหรี่ออกกำลังกาย ฝึกหายใจ เพิ่มการทำงานของปอด
อาจารย์จุฬาฯ แนะคนเลิกสูบบุหรี่ต้องออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ เพิ่มสมรรถนะการทำงานของปอด ลดความกระวนกระวาย ช่วยให้ปอดทำงานเป็นปกติมากขึ้น

ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงเรื่อง “ออกกำลังกายสลายสารพิษ” ในงานประชุมวิชาการมหกรรมฟ้าใส 2557 จัดโดย คลินิกฟ้าใสร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และภาคีเครือข่าย ว่า ขณะยังสูบบุหรี่ร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน แต่เมื่อเลิกสูบสารดังกล่าวจะหายไปทำให้กระวนกระวาย วิธีแก้คือต้องใช้การออกกำลังกายเข้าช่วย เนื่องจากร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟินเช่นกัน ช่วยให้ความเครียดลดลง และกระฉับกระเฉงขึ้น

“คนที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นเวลานาน รูปทรงของทรวงอกจะเปลี่ยนไป หากเป็นผู้ชายจะสังเกตได้ง่าย คือ อกจะมีลักษณะกลมเหมือนถังเบียร์ ความแข็งแรงทนทานของปอดจะน้อยลง จำเป็นต้องฝึกการหายใจนอกเหนือจากการออกกำลังกายด้วย โดยต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความทนทานของปอดให้มากขึ้น ส่วนการออกกำลังกายควรทำอย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยออกกำลังกายแบบความแรงปานกลาง เพื่อให้หัวใจได้ทำงานอย่างน้อยร้อยละ 60-75 ของการเต้นสูงสุดของหัวใจ” ผศ.ดร.เปรมทิพย์ กล่าวว่า

          ผศ.ดร.เปรมทิพย์ กล่าวว่า การฝึกหายใจ จะช่วยเพิ่มออกซิเจน และทำให้ปอดกลับมาทำงานเป็นปกติเหมือนเดิม ไม่เหนื่อยง่าย สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการหายใจเข้าให้ท้องป่อง หายใจออกให้ท้องแฟบ ซึ่งจะช่วยให้ปอดมีพื้นที่ให้ลมเข้าเพิ่มขึ้น ในระยะแรกอาจเริ่มต้นด้วยท่านอน ให้หัวยกสูงหนุนเข่าเพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อหน้าท้องตึงมากเกินไป และเอามือวางไว้บริเวณลิ้นปี่ เพื่อให้รู้ตัวว่าขณะหายใจเข้าท้องป่องหรือไม่ ซึ่งเมื่อฝึกไปซักระยะร่างกายจะเกิดความเคยชินและหายใจได้เป็นอัตโนมัติ หรือใช้ผ้าขนหนูมาช่วยออกกำลังกาย โดยยกแขนขึ้นสูดหายใจเข้าให้ทรวงอกได้ขยาย ก้มตัวลงหายใจออก และหมุนตัวไปรอบๆ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อรอบๆ ซี่โครงได้ขยายตัวมีความยืดหยุ่น

ขอบคุณที่มาเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์

Scroll to Top