แคลอรี่ : พลังงานจากสารอาหาร

แสดงว่าท่านมีความสนใจต่ออาหารที่ท่านรับประทานเข้าไปทุกวัน ว่าจะให้พลังงานอย่างไร? เกี่ยวข้องกับคำว่าแคลอรี่อย่างไร?

การทำงานของอวัยวะหรือเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เปรียบเสมือนเครื่องจักรยนต์ที่ต้องเติมเชื้อเพลิงมาใช้เผาพลาญให้เกิดพลังงาน จึงจะสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับเชื้อเพลิงสำหรับอวัยวะต่างๆ ก็คือ สารอาหารนั้นเอง และการวัดปริมาณของพลังงาน ที่สารอาหารต่างๆ จะให้ออกมาแก่ร่างกาย เราใช้หน่วยวัดพลังงานนี้ว่า แคลอรี่ ในทางโภชนาการ ถ้าพูดถึง แคลอรี่ จะหมายถึง แคลอรี่ใหญ่ หรือกิโลแคลอรี่ สำหรับ 1 แคลอรี่หมายถึง ปริมาณความร้อนที่ใช้ในการทำให้น้ำ 1 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 15 องศาเพิ่มเป็น 16 องศาเซลเซียส

          เพื่อให้ท่านสามารถเปรียบเทียบสารอาหารต่าง ๆ ว่าให้พลังงานออกมาได้มากน้อยต่างกันอย่างไร ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้

โปรตีน 1 กรัมให้ พลังงาน 4 แคลอรี่
คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ก็ให้พลังงานเท่ากันคือ 4 แคลอรี่
แต่ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงานถึง 9 แคลอรี่

          ดังนั้นท่านคงเห็นความแตกต่างของสารอาหาร ในรูปของการให้พลังงานที่แตกต่างกันออกไป และสำหรับความต้องการของพลังงานในแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันออกไป เช่น เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง อาชีพต่างๆ ซึ่งเราพอจะสรุปได้ว่า เมื่อร่างกายของเราต้องการแคลอรี่หรือพลังงานเพียงใด ท่านก็ควรที่จะรับประทานสารอาหารประเภทต่างๆ รวมกับแล้วให้ได้แคลอรี่พอดี ท่านก็จะรักษาสภาพรูปร่างโดยดูที่น้ำหนักตัวให้คงที่ตลอด แต่ถ้าหากท่านรับประทานสารอาหารเกินความจำเป็นเข้าไป พลังงานที่เหลือใช้ก็จะเกิดการสะสมไว้ในรูปของไขมัน ทำให้มีรูปร่างที่อ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top