เฮโรอีน

เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง สกัดมาจากมอร์ฟีนโดยกรรมวิธีทางเคมี มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน 4-8 เท่า แรงกว่าฝิ่น 30-80 เท่า การเสพเฮโรอีนเพียง 1-2 ครั้ง ก็อาจเสพติดได้ ถ้าเสพ 3-4 ครั้ง จะติดเกือบทุกคน

          เฮโรอีนที่แพร่หลายจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ เฮโรอีนบริสุทธิ์ และเฮโรอีนผสม

          เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเฮโรอีนเบอร์ 4 มีเนื้อเฮโรอีนสูง 80-95 % ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวจึงมักเรียกกันว่า ผงขาว มีรสขม ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำง่าย มักบรรจุในซองกระดาษหรือพลาสติก หรือขวดพลาสติกเล็กๆ ขนาดขวดยานัดถ์ นิยมเสพโดยการละลายน้ำฉีดเข้าเส้นหรือเข้ากล้าม แต่อาจใช้สูบโดยการยัดไส้บุหรี่ หรือจุดบุหรี่แล้วจิ้มขึ้นสูบ สามารถสังเกตโดยดูจากเถ้าบุหรี่ ถ้าเป็นเฮโรอีนยัดไส้ เถ้าจะมีสีดำซึ่งเถ้าบุหรี่ปกติจะเป็นสีเทา

          สำหรับเฮโรอีนผสม หรือ เฮโรอีนเบอร์ 3 เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ มีเฮโรอีนประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์ ผสมร่วมกับสารอื่น เช่น สารหนู น้ำกัญชาต้มหรือยานอนหลับ ทำให้มีสีต่างๆ และอาจมีลักษณะเป็นเกล็ด มักเสพโดยใส่กระทะกระดาษตะกั่วลนไฟ แล้วสูดไอระเหยด้วยหลอดดูด จึงมักเรียกกันว่า ไอระเหย

          เฮโรอีนมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้ดวงตาเหม่อลอย เคลิบเคลิ้มเหมือนฝัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ฟุ้งซ่าน มักมีความวิตกกังวลเสมอ สมองมึนชา สติปัญญาเชื่องช้า และมักง่วงหลับไป ผู้ที่เสพติดแล้วมักมีร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง ซีด สมองเสื่อม ปัญญาอ่อน ผู้ที่เสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้ สำหรับพวกที่เสพติดเฮโรอีนแล้วขาดยา จะมีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด น้ำมูกน้ำตาไหล เหงื่อออกมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเดิน อาเจียน รายที่รุนแรงมากอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้านเรียกว่า ลงแดง

          ความร้ายแรงของเฮโรอีนนั้นมีมากมายก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศชาติยังต้องสูญเสียงบประมาณในการปราบปราม ป้องกันและบำบัดรักษา ผู้คนไร้สมรรถภาพในการทำงาน ถึงการขาดความสงบสุข ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น หวังว่าท่านคงเข้าใจดีนะคะ และถ้าท่านยังไม่เคยทดลองยาเสพติดเหล่านี้ โปรดจำคาถาป้องกันยาเสพติดไว้ให้ดีว่า “ไม่เริ่ม…ไม่ต้องเลิก” ขอให้โชคดีไม่มีคนในบ้านติดยาเสพติดเลยนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top