เวชศาสตร์การกีฬาคืออะไร?

เวชศาสตร์การกีฬาชื่อนี้อาจจะใหม่สำหรับท่านทั้งหลาย เพราะการใช้คำศัพท์ภาษาไทยในเรื่องนี้อาจจะยังไม่แพร่หลาย และบางครั้งอาจมีชื่อคล้ายๆ กัน เช่น ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย หลายท่านอาจจะสับสน

          เวชศาสตร์การกีฬา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Sports Medicine เป็นสาขาหนึ่งในทางการแพทย์ ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ เพื่อทำให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬา ปราศจากซึ่งการบาดเจ็บของร่างกายส่วนต่างๆ ซึ่งถือเป็นการป้องกัน และเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดการบาดเจ็บต่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ก็จะต้องมีการรักษาพยาบาลอย่างรีบด่วน ถูกต้องและเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน เพราะผู้ที่บาดเจ็บและต้องการกลับเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬาให้ได้เหมือนเดิมต้องการผลการรักษาที่ 100 หรือเกือบ 100% ผู้ที่บาดเจ็บจึงจะสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม

          เวชศาสตร์การกีฬาไม่ได้มีข้อกำหนดว่าเกี่ยวข้องเฉพาะนักกีฬาเพื่อการแข่งขันเท่านั้น ทุกๆ ท่านที่เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกาย หรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก็มีความเกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การกีฬาด้วยกันทั้งสิ้น เพราะมีการครอบคลุมทั้งสรีระวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาโภชนาการทางการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา และการบาดเจ็บจากกีฬา

หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจความหมายของ เวชศาสตร์การกีฬาได้ดีขึ้นนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top