อาการปวดหลังเฉียบพลัน

image 10

เป็นอาการปวดหลังที่สาเหตุมักเกิดจากกล้ามเนื้อหลังมีอาการเครียดตึงอย่างรุนแรงเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ทุกคนจะต้องเคยมีประสบการณ์เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหลังเฉียบพลันเกิดขึ้นเชื่อกันว่าเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมีการอ่อนล้าและเมื่อต้องพบกับกิจวัตรประจำวัน ซึ่งหักโหมเกินกว่าที่กล้ามเนื้อหลังรองรับได้กล้ามเนื้อหลังนั้นจะเกิดการเครียดตึงขึ้นในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาการอาจหมายถึง อาการที่มีกล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บ (Back Muscle Strain) หรือมีการฉีกขาดภายในของกล้ามเนื้อหลังเกิดขึ้นซึ่งอาการปวดอาจจะมีได้ตั้งแต่เล็กๆ น้อยๆเพียงแต่ทานยาแก้ปวดก็สามารถหายได้ จนถึงอาการปวดที่มีลักษณะรุนแรงจนถึงขั้นไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าการปวดจะรุนแรงมากจนถึงขั้นเดินไม่ได้ก็ตาม เป็นที่ยอมรับว่าการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อหลังเฉียบพลันนี้สามารถรักษาได้ด้วยเทคนิคที่ไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัด หรือ Non-surgical Treatment ได้แก่ การนอนพักการรับประทานยาแก้ปวด การทำกายภาพบำบัดซึ่งจะมักทำให้ผู้ป่วยหายได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 5-7 วันอย่างไรก็ตามในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้อหลังอักเสบเฉียบพลันนี้มีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่หายสนิทและกลับไปมีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังเรื้อรังในอนาคต

image 11

นอกจากปัญหาของกล้ามเนื้อที่ก่อให้เกิดอาการปวดหลังเฉียบพลันได้แล้ว การฉีกขาดของเนื้อเยื่ออ่อน อาทิเช่นการฉีกขาดของหมอนรองกระดูกก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังเฉียบพลันได้เช่นกัน แต่พบน้อยกว่าปัญหากล้ามเนื้อ อาทิเช่นในผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนไหวตัวผิดปกติผิดท่าผิดทางหรือยกของหนักอาจมีการปริของเปลือกหมอนรองกระดูกเกิดขึ้น (Anular tear) ซึ่งบริเวณของเปลือกหมอนรองกระดูกนั้นมีเส้นประสาทฝอยอยู่จำนวนมากทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามเส้นปะสาทเหล่านี้และก่อให้เกิดอาการปวดหลังอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกันในกลุ่มที่มีการปริของเปลือกหมอนรองกระดูกและทำให้เกิดอาการปวดหลังอย่างรุนแรงนี้ ส่วนใหญ่สามารถหายได้ด้วยการนอนพัก รับประทานยา และกายภาพบำบัดเช่นเดียวกับปัญหาของกล้ามเนื้อแต่มีผู้ป่วยบางส่วนที่มีการปริฉีกขาดรุนแรงและเกิดปัญหาการแตกปริ้นของไส้หมอนรองกระดูก (Herniated Nucleus Pulposus) ตามมาในอนาคตได้ทำให้อาการเปลี่ยนจากอาการปวดหลัง (Back Pain) อย่างเฉียบพลันเป็นอาการปวดขา (Leg Pain) อย่างรุนแรง ซึ่งหมายถึงมีการกดทับเส้นประสาทเกิดขึ้นดังนั้นในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังเฉียบพลันจึงควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในกรณีปวดหลังนั้น ไม่สามารถจะหายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

Scroll to Top