อาการปวดต้นคอ / สะบัก

อาการปวดต้นคอและสะบักก็เหมือนอาการปวดทั่วไป ที่ต้องคำนึงถึงว่าเป็นการปวดที่มี่สาเหตุจากตำแหน่งที่ปวดเอง หรือมีสาเหตุมาจากส่วนอื่นๆ แล้วปวดร้าวมาที่คอและสะบัก

การปวดที่มีสาเหตุจากตำแหน่งที่ปวด อาจได้แก่ การอักเสบของกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณก้านคอ และพื้นที่ด้านข้างของกระดูกสันหลัง ระหว่างสะบัก 2 ข้าง บาง ครั้งอาจเป็นบริเวณเหนือไหล่ก็ได้ บางคนอาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานผิดปกติเช่น เงยคอมากเกินไป เอี้ยวคอและไหล่มากเกินไป บางคนเกิดจากนั่งรถอยู่เบาะหน้าแล้ว เอื้อมไปหยิบของตรงเบาะหลัง บางคนเอื้อมแขนมากเกินไปเพื่อเก็บของ เป็นต้น ส่วนใหญ่อาการที่พบจะเป็นอาการเจ็บปวดเฉพาะที่ ไม่มีลักษณะของอาการปวดร้าวมาจากที่ใด การปวดที่มีสาเหตุจากส่วนอื่นๆ อาจได้แก่ การ ผิดปกติของหมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอ มีการเสื่อมหรือมีการอักเสบ หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอจะมีเส้นประสาทอยู่ภายใน หากมีการเปลี่ยนแปลงและมีการรบกวนเส้นประสาท จะทำให้คนไข้มีอาการปวดร้าวมาที่คอและพื้นที่ระหว่างสะบัก 2 ข้างได้ นอก จากนี้ในคนไข้ที่มีอายุมากขึ้นประมาณ 40ปีขึ้นไป ถ้าเกิดหมอนรองกระดูกเสื่อมมากขึ้นมีการยุบตัวของหมอนรองกระดูก ทำให้เกิดการแคบของช่องที่ เป็นทางออก ของเส้นประสาทที่จะมาเลี้ยงแขนและบางรายทำให้เกิดการสร้างกระดูกใหม่ที่ เรียกว่ากระดูกงอก แล้วไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงหัวไหล่ แขนหรือมือทำให้มีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงของแขนหรือมือได้

สำหรับการดูแลรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการระมัดระวังการใช้คอหรือการใช้ส่วน ที่เคลื่อนไหวแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บ อาจใช้ยาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ ยาคลายกล้ามเนื้อ ในบางรายอาจใช้กายภาพบำบัด หรือใช้การฉีดยาเฉพาะที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้รักษา

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top