หวัดเรื้อรังกับการเสริมจมูก

image 77

ผู้ป่วยที่มีปัญหาหวัดเรื้อรัง เช่นน้ำมูกไหลบ่อยๆ มีเสมหะไหลลงคอ เจ็บคอเป็นๆ หายๆ มีเสียงขึ้นจมูกมักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภูมิแพ้ ทางเดินหายใจส่วนต้นอักเสบติดเชื้อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ เป็นต้นผู้ป่วยมักมีคำถามว่าแท่งซิลิโคนที่เสริมจมูกอยู่นั้นเป็นสาเหตุทำให้เป็นหวัดบ่อยๆหรือไม่จำเป็นต้องเอาแท่งซิลิโคนออกหรือไม่ถึงจะหายหวัด

          ภูมิแพ้นั้นอาการคือ เยื่อบุในทางเดินหายใจ (เช่น จมูก) บวม มีน้ำมูก คัน จาม คอหรือไซนัสอักเสบ คือเยื่อบุในอวัยวะนั้นๆ อักเสบติดเชื้อ อาจมีบวม แดง เจ็บ และเกิดน้ำมูกเสมหะขึ้นมาได้

image 78


          แต่การเสริมดั้งจมูกด้วยแท่งซิลิโคนนั้นเป็นการวางแท่งซิลิโคนไว้ในชั้นเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเนื้อ และผิวหนังของจมูกกับกระดูกดั้งจมูกซึ่งจะไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อเยื่อบุทางเดินหายใจแต่อย่างใด นั่นคือไม่จำเป็นต้องนำแท่งซิลิโคนออกจากจมูกเมื่อเกิดภาวะหวัดเรื้อรัง

          หากว่าร่างกายต่อต้านแท่งซิลิโคนนั้นแล้ว ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณที่เสริมซิลิโคนเกิดการอักเสบ หรือติดเชื้อขึ้นมาการอักเสบอาจลุกลามมาที่โพรงจมูก ทำให้ปวดบวม คัดจมูก หายใจไม่โล่งได้ถ้าเป็นเช่นนั้นจะต้องกินยาแก้อักเสบและอาจต้องนำเอาซิลิโคนออกจากจมูกผู้ป่วยค่ะ

แพทย์หญิง จิราวดี จัตุทะศรี
หูคอจมูก
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top