หลักการปฏิบัติของผู้สูงอายุ เพื่อการมีสุขภาพดี 10 อ.

1.อาหารดี กินอาหารครบ 5 หมู่ทุกวัน และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
2.อนามัย หมั่นดูแลสุขภาพปากและฟันตนเองอย่างสม่ำเสมอ
3.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน (วันละ 20 นาที อย่างต่อเนื่อง)
4.อุจจาระ ถ่ายอุจจาระทุกวัน
5.อากาศดี อยู่ในที่ร่มรื่น อากาศสดชื่นถ่ายเทได้สะดวก
6.อุบัติเหตุ ระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้มากขึ้น
7.อารมณ์ ทำจิตใจให้สบาย แจ่มใส ไม่เครียด
8.อดิเรก หางานอดิเรกทำ
9.อบอุ่น สร้างความผูกพันกับลูกหลาน ตั้งแต่ลูกหลานยังอยู่ในวัยเด็ก
10.อนาคต เตรียมตัวเตรียมใจรับวัยชรา

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top