สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอด

สิ่งแปลกปลอมในช่องคลอดพบได้สองลักษณะคือ จงใจสอดใส่ หรือไม่จงใจสอดใส่ ในกรณีที่จงใจสอดใส่ โดยมากเป็นผลจากการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองในผู้ใหญ่ ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุที่มีขนาดเล็ก เช่น กิ๊บดัดผม เข็มกลัด จนถึงวัตถุขนาดใหญ่เช่น ถ่านไผฉายหรือผลไม้สุก เช่น กล้วย ในเด็กจะพบได้เช่นกันจากการซุกซน ไม่ได้มีเรื่องของอารมณ์ทางเพศ ที่พบเช่น เมล็ดผลไม้ต่าง ๆ ยางลบ และที่บ่อยคือ ปลิง จากการเล่นน้ำลำคลอง สำหรับในกรณีที่ไม่จงใจอาจจะเป็นสาเหตุจากการหลุดลืมจากคู่นอน เช่น ถุงยางอนามัย อุปกรณ์ช่วยการร่วมเพศ เช่น หนังยางรัดอวัยวะเพศเป็นต้น สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้เมื่อค้างคาในช่องคลอด จะก่อให้เกิดการระคายเคือง และมีการอักเสบติดเชื้อตามมา ในกรณีที่มีเชื้อรุนแรงและมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อช่องคลอด อาจจะทำให้การอักเสบลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง ก่ออันตรายรุนแรงได้ อาการตกขาวเรื้อรังจะเป็นอาการนำมาของความผิดปกติกลุ่มนี้ ซึ่งควรจะต้องพบแพทย์เมื่อตกขาวเรื้อรังโดยเฉพาะในเด็กเล็ก

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top