ยาแก้แพ้คลอเฟนิรามีน มาลีเอท (CPM)

คลอเฟนิรามีน มาลีเอท (Chlorpheniramine Maleate)
คลอเฟนิรามีน มาลีเอทเป็นยาที่จัดว่าสารพัดประโยชน์ในราคาที่ย่อมเยา สามารถใช้บำบัดอาการคันอันเนื่องจากการแพ้ต่าง ๆ บำบัดอาการน้ำมูกใส ๆ ยามีจำหน่ายทั้งยาเม็ดสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ยาน้ำสำหรับเด็กรับประทานตามขนาดที่ระบุ โดยส่วนมากมักจะเป็นครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2-3 ครั้ง หรือทุก 4-6 ชั่วโมง ยานี้กินช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่ระคายกระเพาะ

ข้อควรรู้ ยานี้มีผลทำให้ง่วงได้ จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหากต้องขับรถ หรือทำงานเกี่ยวอับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ผู้ป่วยต้อหินไม่ควรใช้ นอกจากนี้หากน้ำมูกข้น หรือมีสีเหลือง เขียว ไม่ควรใช้ยานี้

ที่มา : แผ่นพับคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และข่าวสาร สภาเภสัชกรรม

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top