ความสำคัญของป่าไม้

หลาย ๆ ท่านอาจจะได้มีโอกาสไปสัมผัสความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เขียวชอุ่มชุ่มชื้นอยู่เกือบตลอดทั้งปี โดยเฉพาะตามเขตหรือพื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเป็นต้น ตรงกันข้ามกับบางพื้นที่ที่มีแต่ความแห้งแล้ง ต้นไม้ใหญ่น้อยมาก ขาดความชุ่มชื้นและดูรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูก ซึ่งถ้าหากพวกเรามองลงไปให้ลึกซึ้งกว่านี้อีก ก็จะยิ่งมีความรู้สึกหวงแหนความเขียวชอุ่มของต้นไม้ใหญ่ทั้งหลายในป่าไม้ เพราะทราบดีว่าประโยชน์อันใหญ่หลวงของป่าไม้มีมากมาย และล้วนมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อให้พวกเราได้ทราบประโยชน์ของป่าไม้ว่ามีมากมาย ซึ่งอาจแยกเป็นประเภทกว้าง ๆ ได้ 2 ประเภท ดังนี้ คือ

ประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้โดยตรง เช่น ใช้เนื้อไม้ทำอาคารบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ ไม้ขีดไฟ ทำเครื่องนุ่งห่ม ใบพืชทำยารักษาโรคหรือทำเครื่องสำอางค์ ทำสี ทำฟืนและอื่น ๆ อีกมากมายประโยชน์ที่ได้จากป่าไม้โดยอ้อม เช่น การที่ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การป้องกันลมพายุและน้ำท่วม การเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการเป็นที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จากของจริงที่อยู่ในป่า สำหรับประโยชน์โดยตรงที่พวกเราเห็นกันอยู่ตลอดเวลาแล้วว่า หากเราไม่มีแนวความคิดในการอนุรักษ์ หรือหาสิ่งทดแทนการใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ สักวันหนึ่งป่าไม้ก็จะค่อย ๆ หายไปทีละน้อย ๆ ประโยชน์โดยอ้อมก็จะลดน้อยลง และประโยชน์โดยอ้อมนี่เอง เช่น การเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร การเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้กับพื้นผิวดิน จะเป็นหัวใจของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในโลกทั้งสิ้น ซึ่งรวมทั้งมนุษย์เราด้วยที่จะรับผลพวงจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้โดยรวม ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือพายุต่าง ๆ และนับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่ได้มีแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่มาเสริมการอนุรักษ์ และการเพิ่มปริมาณของต้นไม้ให้มีมากขึ้นทั่วทุกหัวระแหงของพื้นที่ในเมืองไทย อันจะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ เขียวขจีไปทั่วประเทศไทยภายในระยะเวลาอันใกล้นี้

หวังว่าท่านคงจะได้แนวความคิดที่จะช่วยกันผลักดันให้ทุก ๆ คนเห็นความสำคัญของป่าไม้ โดยเฉพาะคนใกล้ชิดท่านและบุตรหลานของท่าน การใช้ทรัพยากรที่ทำมาจากไม้ให้ลดน้อยลง การที่มีแนวความคิดในสมองอยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่ลุกล้ำเขตอนุรักษ์ สนับสนุนให้มีเขตอนุรักษ์มากขึ้น ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมต่าง ๆและสนับสนุนโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลูกหลานของพวกเราทุกคนในอนาคตนะคะ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top