ความผิดปกติของการดมกลิ่น

อาการผิดปกติของการดมกลิ่น มีอาการได้ตั้งแต่ การได้กลิ่นลดลง การไม่ได้กลิ่นการได้กลิ่นที่แปลกไปจากกลิ่นที่ควรจะเป็น เช่นดมกลิ่นที่มีกลิ่นหอมแต่รู้สึกเหม็น

สาเหตุของความผิดปกติของการดมกลิ่น ได้แก่

1. มีการอุดกั้นในโพรงจมูก ทำให้กลิ่นไม่สามารถไปถึงตัวรับกลิ่นซึ่งอยู่ส่วนบนสุดของโพรงจมูกได้ซึ่งมีตัวอย่างที่พบได้ในกรณีที่เป็นหวัดและเยื่อบุจมูกบวม โรคริดสีดวงจมูกเนื้องอกในโพรงจมูก ผนังกั้นจมูกคด เป็นต้น

2. มีการบาดเจ็บ หรืออักเสบ หรือเสื่อมสภาพของระบบประสาทรับรู้การดมกลิ่น ได้แก่กรณีบาดเจ็บที่ศีรษะและสมองการอักเสบของประสาทดมกลิ่นจากการติดเชื้อหรือสารเคมีเนื้องอกของประสาทการดมกลิ่น หรือสมองที่
เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่น โรคสมองเสื่อมก็มีผลให้การรับกลิ่นเปลี่ยนไป

ด้วยสาเหตุ ต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่าความผิดปกติของการดมกลิ่นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ
ทุกวัย การดูแลรักษาโดยแพทย์ทางหู คอ จมูกจะเริ่มจากการซักประวัติและตรวจร่างกายในบางกรณีอาจต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมด้วยแพทย์ทางด้านสมองร่วมด้วยในรายที่ต้องแยกโรคเกี่ยวกับเนื้องอก หรือโรคทางสมองแพทย์จะส่งตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือการตรวจด้วยภาพจากสนามแม่เหล็ก

ส่วนการรักษานั้นขึ้นกับสาเหตุ พบว่าถ้ามีสาเหตุจากการอุดกั้น การรักษาส่วนใหญ่จะได้ผลดี สำหรับสาเหตุในกลุ่มหลังผลการรักษาจะสู้กลุ่มแรกไม่ได้

นพ. พีระ จิตตะนาน
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top