การวัดไข้ในเด็ก

ไข้เป็นสิ่งบ่งบอกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย มักทำให้เด็กงอแง และที่สำคัญอาจมีอาการชักตามมาได้ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 – 38 องศาเซลเซียสขึ้นไปจะถือว่าเด็กเป็นไข้ การดูแลไม่ให้ไข้สูงเกินขีดอันตรายสามารถทำได้โดยการให้เด็กรับประทานยาลดไข้ร่วมกับการเช็ดตัวเด็ก การใช้ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกายเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพของการเช็ดตัว ยาลดไข้สามารถใช้เองที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้มือสัมผัสเด็ก และสามารถประเมินได้อย่างละเอียดกว่าอีกด้วย

การวัดอุณหภูมิกระทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ หรือคนทั่วไปเรียกว่าปรอทมีหลายชนิด ได้แก่ ปรอทที่ใช้วัดทางปาก ทางทวารหนัก ทางรักแร้ ทางผิวหนัง การใช้ปรอทวัดอุณหภูมิทางปาก และทางทวารหนักเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ และแม่นยำที่สุด แต่วิธีใช้ค่อนข้างลำบาก อาจเป็นอันตรายแก่เด็กได้หากผู้ใช้ไม่ชำนาญ จึงเป็นที่นิยมใช้ในสถานพยาบาล ส่วนการวัดอุณหภูมิทางรักแร้ และผิวหนังอาจมีความแม่นยำน้อยกว่า แต่สะดวกต่อการใช้วัดอุณหภูมิในเด็กที่อยู่ที่บ้าน และไม่มีอันตราย แม้ผู้ใช้จะไม่มีความชำนาญก็ตาม ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top