การล้างจมูก

ในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการของโรคภูมิแพ้ หรือไซนัสอักเสบ แพทย์อาจแนะนำให้ล้างจมูกด้วยน้ำเกลือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

1. ลดอนุภาคต่อภูมิแพ้ที่ตกค้างในจมูก

2. ลดความข้นเหนียวของสารคัดหลั่งจากจมูก และโพรงไซนัส

3. ลดการเกาะติดของคราบเลือดเก่าในโพรงจมูกหลังการผ่าตัดจมูกและไซนัส

4. เพื่อช่วยให้เสมหะ-น้ำมูกเคลือบตัวได้ดีขึ้น (Improving Cilialy Function)

ในการล้างจมูกนิยมใช้น้ำเกลือความเข้มข้น 0.9% เนื่องจากไม่มีความระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อบุจมูก วิธีล้างจมูกให้รินน้ำเกลือใส่แก้วน้ำที่สะอาดครั้งละ 40 – 50 CC. จากนั้นใช้ไซริงค์ (Syring) ฉีดยาขนาด 10CC. หรือ 20CC. ดูดน้ำเกลือจากแก้วมาฉีดล้างในจมูกโดยอยู่ในท่าก้มศีรษะแและอ้าปากเพื่อให้น้ำเกลือไหลออกทางปากและจมูกได้ความบ่อยในการล้างจมูกแตกต่างกันในแต่ละคน แต่โดยส่วนใหญ่จะล้างจมูกวันละ 1 -2 ครั้ง

ข้อควรระวัง

  •  อุปกรณ์ที่ใช้ต้องทำความสะอาดให้ดีหลังใช้ ไซริงค์ (Syring) ต้องถอดล้างและผึ่งให้แห้ง
  • ห้ามดูดน้ำเกลือจากขวดโดยตรงมาล้างที่จมูก เพราะจะทำให้มีการปนเปื้อนได้
Scroll to Top